🌹 Gminny Dzień Sołtysa 🌹

image_pdfimage_print

🌹 W dniu 19 marca o godz. 15:00 W Gminnym Centrum Kultury w Polichnie odbyła
się uroczystość „Gminny Dzień Sołtysa” zorganizowana przez Wójta Gminny Szastarka
Artura Jaskowskiego wraz z Dyrektorką Gminnego Centrum Kultury Ewą Białoń.
Podczas spotkania Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Szastarka
Michałem Kosikowskim oraz Wicestarostą Powiatu Kraśnickiego Pawłem Kudrelem
złożyli wszystkim sołtysom najserdeczniejsze życzenia, dziękując za trud
i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wójt podkreślił, jak ważną
rolę sołtysi pełnią w swoich miejscowościach, dbając o interesy mieszkańców
i wsłuchując się w głosy ludzi. Sołtysi to przedłużenie władzy samorządowej
w terenie, to dzięki ich pracy mamy możliwość poznania potrzeb naszych mieszkańców.

Podczas spotkania Wójt poinformował o zrealizowanych inwestycjach i zadaniach
na terenie Gminy Szastarka w roku ubiegłym oraz zaplanowanych do realizacji na
rok bieżący. Ponadto poruszono sprawy dotyczące ochrony środowiska, kontroli
zbiorników bezodpływowych oraz planowane na bieżący rok akcje społeczne
i wydarzenia kulturalne.

Podczas spotkania Wójt poinformował o zrealizowanych inwestycjach i zadaniach
na terenie Gminy Szastarka w roku ubiegłym oraz zaplanowanych do realizacji na
rok bieżący. Ponadto poruszono sprawy dotyczące ochrony środowiska, kontroli
zbiorników bezodpływowych oraz planowane na bieżący rok akcje społeczne
i wydarzenia kulturalne.

Uroczystość Gminnego Dnia Sołtysa swoimi występami uświetnili Ewa Białoń przy
akompaniamencie Przemysława Wójcika oraz zespół dęty „Squad B”.
Nie zabrakło tortu oraz upominków. Mamy nadzieję, że to wydarzenie wpisze
się na stałe w kalendarz uroczystości gminnych. 🌹