100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Dzisiaj obchodzimy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie. Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie odbędą się planowane uroczystości. Niemniej pragniemy uczcić ten niezwykły jubileusz poprzez przypomnienie sylwetki świętego Jana Pawła II. Karol Wojtyła – późniejszy papież, urodził się 18 maja 1920 roku. Czas, w jakim przyszło nam świętować okrągłą rocznicę , jest trudny i pełen niepokoju. Wiele osób w tym obecnym „zatrzymaniu się” świata przypomina sobie wydarzenie sprzed piętnastu lat, kiedy 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37 nasz papież odszedł do Domu Ojca. Wówczas na kilka dni cały świat „zastygł” w zadumie i modlitwie.

Karol Wojtyła nie miał łatwego życia. Gdy miał 9 lat, zmarła Jego matka, trzy lata później brat Edmund. W 1939 roku wybuch II wojny światowej spowodował przerwanie studiów przez Karola Wojtyłę. Niedługo później w 1941 roku zmarł jego ojciec, Karol senior. Wojtyła nie ma już nikogo na świecie ze swojej najbliższej rodziny. W okresie wojny pracował jako robotnik w kamieniołomach, jednocześnie w 1942 roku rozpoczął studia teologiczne w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. Ukończył je otrzymując 1 listopada 1946 roku święcenia kapłańskie. Pełniąc posługę kapłańską wiele razy narażał się komunistycznym władzom w Polsce. Mimo to 16 października 1978 roku został wybrany na pierwszego papieża zza żelaznej kurtyny. W czasie pontyfikatu wiele razy targano się na jego życie, lecz próby te zostały udaremnione. Wielu z nas pamięta zamach 13 maja 1981 roku na Placu Świętego Piotra w Rzymie i długie tygodnie rekonwalescencji w szpitalu. Ostatnie lata życia również przepełnione były cierpieniem i bólem fizycznym spowodowanym licznymi chorobami. Z filmów, książek, relacji osób znających Papieża osobiście, a także z własnych obserwacji wiemy, gdzie Karol Wojtyła szukał siły i pomocy, gdy – jak często mówimy -„traci się grunt pod stopami”. Wydaje się, że całemu życiu Karola Wojtyły przyświecało hasło „Jeśli życie sprawia, że nie możesz ustać, uklęknij”.

W tych innych niż zwykle obchodach święta szkolnego, zachęcamy do skorzystania z wirtualnego przewodnika, w którym znajdziecie: