Promesa dla Gminy Szastarka

image_pdfimage_print

W dniu 11 marca 2019 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, wręczono promesy dotacji celowych  przedstawicielom samorządów. W uroczystości wręczenia uczestniczyli wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
Do Gminy Szastarka na realizację dwóch zadań polegających na utwardzeniu dna i odwodnieniu wąwozu lessowego  trafiło blisko ćwierć miliona złotych.

Dofinansowane zadania to:

  • Utwardzenie dna i odnowienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118035L

od km 0+042 do km 0+363 w miejscowości Polichna Czwarta („Lisiaki”)

 

  • Utwardzenie dna i odnowienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr118015L

od km 0+000 do km 0+315 w miejscowości Blinów Drugi („Wielka Góra”)

 

Bardzo cieszy fakt że udało się nam pozyskać tak znaczną jak na budżet gminy Szastarka kwotę. Dzięki tej dotacji powstaną długo wyczekiwane drogi które znacznie ułatwią rolnikom dojazd do pól i działek leśnych oraz podniosą  bezpieczeństwo i komfort ich użytkowników. Podczas odbioru promesy Wójt Gminy Szastarka nie krył zadowolenia z faktu że dzięki tym środkom uda się zrealizować kolejną inwestycję drogową w Gminie Szastarka.
Na realizację zaplanowanych inwestycji samorządy mają czas do końca roku.

Poniżej  artykuł Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lubline

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/wicemarsza%C5%82ek-sejmu-wr%C4%99czy%C5%82-promesy-na-ponad-45-mln-z%C5%82otych-wideo