Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118035L w miejscowości Polichna Czwarta

image_pdfimage_print

31 maja 2019 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem  a Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim, zawarta została Umowa nr 680  o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w 2019 roku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118035L  w miejscowości Polichna Czwarta”.

Dotacja przyznana została Gminie Szastarka  na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2019r.

W ramach dotowanej inwestycji trwają prace związane z przebudową wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 118035L (Lisiaki) w miejscowości Polichna Czwarta, o łącznej długości  321 mb. Na wyznaczonym odcinku wąwóz w Polichnie Czwartej zostanie wykonany w tej samej technologii co wykonane w latach ubiegłych wąwozy na terenie Gminy Szastarka czyli  zostanie utwardzony płytami żelbetowymi typu JOMB na podbudowie cementowej.