Aktualności z gminy Szastarka

19 maja 2022

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szastarka w okręgu wyborczym nr 3, w dniu 24 lipca 2022r. Obwieszczenie do Zarządzenia WL Nr 127 Szastarka Komunikat Komisarza Wyborczego…

19 maja 2022

Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zapraszają do włączenia się w akcję honorowego oddawania krwi.

19 maja 2022

Informujemy że w dniach odbioru odpadów gabarytowych nie będą odbierane opony i elektroodpady. Zbiórka opon i elektroodpadów zostanie zorganizowana w innym terminie o którym zostaną Państwo…

13 maja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce realizuje „ Program Opieka 75+” wprowadzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Program polega: na dofinansowaniu świadczenia usług opiekuńczych w…