Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

image_pdfimage_print

Szanowni Państwo,

ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej
Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków
opadów śniegu.
Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbaćo bezpieczeństwo użytkowanych budynków.
Bardzo proszę zatem o możliwie jak najszersze rozpowszechnienie na terenie
Państwa gminy lub miasta informacji o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów
i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.
Poniżej przesyłam adres strony internetowej GUNB, który prowadzi do komunikatu
zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-
budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3, do wykorzystania w bieżącej
działalności.
Będę wdzięczna za współpracę i Państwa zaangażowanie w tej sprawie.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – zaproszenie na webinarium CEDUR (Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku) dla seniorów.

image_pdfimage_print

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie,
w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku
Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.
Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.
Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00).
Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.
Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.
Udział w webinarium jest bezpłatny.

Więcej szczegółów dotyczących spotkania znajduje się w pliku pdf poniżej.

Program_webinarium_dla_seniorow_20_01_2023-pdf

Od stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

image_pdfimage_print

 

Każdy płatnik składek do 30 grudnia 2022 r. powinien posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to obowiązek ustawowy i dotyczy wszystkich przedsiębiorców! Więc jeśli jesteś przedsiębiorcą i nie masz jeszcze profilu na PUE, załóż go jak najszybciej.

 

Aby ułatwić płatnikom składek założenie obowiązkowego profilu, w najbliższą sobotę 21 stycznia 2023 r. w godz. 9.00-14.00 będą czynne sale obsługi klientów w jednostkach terenowych oddziału ZUS w Lublinie.

 

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Przedsiębiorcy przez Internet mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik, która jest przeznaczona do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych.

Przedsiębiorcy dzięki profilowi na PUE ZUS:
– mogą kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS,
– mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników,
– mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Więcej informacji o rejestracji i logowaniu do PUE ZUS znajdziesz na stronie www.zus.pl

 

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.

image_pdfimage_print

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału
w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.
Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś (gmina) może stać się lub stała
się bardziej przyjazna do życia.
Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.
Uprzejmie prosimy o udostępnienie na Państwa stronach plakatu konkursu (w załączeniu)
oraz rozpowszechnienie informacji w mediach społecznościowych:

Więcej informacji: