Aktualności z gminy Szastarka

13 sierpnia 2018

24 maja 2018 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnikiem  a Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim, zawarta została Umowa nr 544  o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa…

18 lipca 2018

15 lipca br. w Polichnie odbył się na stałe wpisany w kalendarz imprez kulturalnych naszego powiatu – XVI Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych. Uroczystość zgodnie z tradycją…

17 lipca 2018

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Szastarka informuje o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie…

Komunikaty i ogłoszenia

8 sierpnia 2018

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni od zaraz!”, który skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotknięte ubóstwem) lub osób zagrożonych…