Aktualności z gminy Szastarka

13 maja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce realizuje „ Program Opieka 75+” wprowadzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Program polega: na dofinansowaniu świadczenia usług opiekuńczych w…

11 maja 2022

12 maja 2022 roku Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin „Chroniąc rośliny, chronisz życie” Cel: podniesienie świadomości znaczenia zdrowia roślin w kontekście spraw rozpatrywanych na forum globalnym. Wojewódzki…