Urząd Gminy Szastarka   Gminne Centrum Kultury w Polichnie Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
  zaloguj się   |     
 


 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

09.03.2018

1) Ogłoszenie nr 1/2018 o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. link - lgdkrasnik.pl/2018/03/05/ogloszenie-nr-12018-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

2) Ogłoszenie nr 2/2018 o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  link  -   lgdkrasnik.pl/2018/03/05/ogloszenie-nr-22018-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-premia-100-tys-zl/

3) Ogłoszenie nr 3/2018 o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  link -  lgdkrasnik.pl/2018/03/05/ogloszenie-nr-32018-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/

5) Ogłoszenie nr 5/2018 o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  link  -  lgdkrasnik.pl/2018/03/05/ogloszenie-nr-52018g-operacje-o-charakterze-aktywizacyjnym-w-tym-skierowane-do-grup-defaworyzowanych/

6) Ogłoszenie nr 6/2018 o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. link  -  lgdkrasnik.pl/2018/03/05/2788/

7) Ogłoszenie nr 7/2018 o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  link - lgdkrasnik.pl/2018/03/05/ogloszenie-nr-72018-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-obszarze-turystyki/

« inne aktualności

 

 
     
 
Urząd Gminy Szastarka
Szastarka 121
23-225 Szastarka