Akcja pomocy zwierzętom Kraśnickiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom TULIMY

Starostwo Powiatowe w Kraśniku organizuje we współpracy z Kraśnickim Stowarzyszeniem Pomocy Zwierzętom „Tulimy” zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt pozostających pod opieką członków Stowarzyszenia. Zbiórka trwa od 1 października do 31 października, a pomoc w postaci karmy dla zwierząt można składać w Starostwie Powiatowym w Kraśniku, Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku, Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku oraz Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. 

Liczymy, że  los bezdomnych zwierząt nie jest Wam obojętny i okażecie serce włączając się do akcji.  Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc !!!