Pasowanie na ucznia – Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

29 października 2018 roku był wyjątkowym dniem w społeczności szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej  w Blinowie- tego dnia odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia klasy pierwszej. Na początku uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali część artystyczną. Dzieci pokazały umiejętności recytatorskie, taneczne oraz pokazały jak pięknie śpiewają. Następnie Dyrektor Szkoły Andrzej Białek dokonał uroczystego pasowania na ucznia. Na koniec uroczystości Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski życzył uczniom samych sukcesów w nauce oraz wręczył im pamiątkowe dyplomy, a także upominki.

Pasowanie na ucznia – Zespół Szkół Huta Józefów

24 października 2018 roku w Zespole Szkół w Hucie Józefów odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia klasy pierwszej. Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się programem artystycznym przygotowanym przez pierwszoklasistów. Następnie Dyrektor Szkoły Anna Skóra dokonała uroczystego pasowania na ucznia. Od tego momentu dzieci stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Miłą niespodzianką była inscenizacja przygotowana przez starszych kolegów. Na koniec uroczystości Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, życzył uczniom samych sukcesów w nauce oraz wręczył upominki.

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego jednostkom: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja, OSP Polichna

W dniu 18 października 2018 roku Wójt Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski przekazał przedstawicielom jednostek OSP Blinów, OSP Szastarka Stacja i OSP Polichna zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wysokiej klasy sprzęt ratownictwa medycznego.

Sprzęt, który został nabyty to:

– Defibrylator AED ( jednostki: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja),

– Zestaw PSP R1 wraz z opatrunkami, deską ortopedyczną i szynami kramera ( jednostki: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja),

– Nożyce hydrauliczne do cięcia w komplecie z agregatem zasilającym i wężem przedłużającym ( jednostka OSP Polichna).

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa Lubelskiego do składania w ramach XII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Wartość zakupionego sprzętu to kwota 55.785,00 zł, wkład własny w wysokości 1% wyniósł 578,50 zł.

Poświęcenie boiska oraz obchody dnia Edukacji Narodowej

18 października 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Polichnie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z otwarciem boiska wielofunkcyjnego położonego w pobliżu budynku szkoły. Obiekt ten przystosowany jest do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Znajduje się tu również bieżnia do skoku w dal.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polichnie Marty Plichty, która podziękowała wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w pracę zawodową i złożyła serdeczne życzenia z okazji ich święta. Następnie Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski złożył gratulacje gronu pedagogicznemu oraz życzył sukcesów w pracy zawodowej. W swoim przemówieniu zwrócił się również do dzieci i młodzieży: podkreślił znaczenie edukacji w ich życiu i życzył im powodzenia w zdobywaniu wiedzy.

Kolejną częścią uroczystości było poświęcenie i otwarcie boiska. Po przejściu na teren obiektu Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski podarował dzieciom piłki do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz do piłki nożnej i ręcznej. Wyraził również nadzieję, iż obiekt ten będzie wspólnym dobrem społeczności szkolnej i gminnej, a także przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Następnie ksiądz proboszcz Parafii Polichna Krzysztof Piskorski poświęcił boisko po czym wspólnie z Wójtem Gminy, Dyrektorami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum a także przewodniczącym samorządu uczniowskiego Krzysztofem Brzyskim dokonali otwarcia boiska przecinając symboliczną wstęgę.

Po uroczystym otwarciu dzieci mogły zaprezentować swoje sportowe umiejętności. Uroczystości zakończyły się wspólną grą w koszykówkę z udziałem Pana Wójta oraz Pani Dyrektor Marty Plichty.

Modernizacja dworca PKP w Szastarce

Uprzejmie informujemy, iż po wielu staraniach oraz monitach Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego, Spółka Akcyjna Polskie Koleje Państwowe przystąpiła do odnowieniu elewacji budynku dworca PKP w Szastarce. Jak zapewnia Dyrekcja PKP S.A. zostaną wykonane prace obejmujące odnowienie elewacji, w tym malowanie stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto zostaną wykonane wszystkie niezbędne naprawy wokół budynku oraz w pomieszczeniu poczekalni.

Cieszy nas to niezmiernie ponieważ niniejsze prace z pewnością odmienią wizerunek budynku dworca jak i otoczenia.

Na dzień dzisiejszy zostały poczynione starania aby na placu przed dworcem PKP usytuować obelisk upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz przeorganizować go według koncepcji projektowej tak aby stał się wizytówką naszej Gminy.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szastarka z dnia 10.01.2018 r., plac pomiędzy dworcem PKP w Szastarce a drogą Powiatową Nr 2289 L został nazwany „Placem im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.