Relacja z budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów (odc. Kraśnik-Janów Lubelski)

Kolejna porcja zdjęć z budowy drogi ekspresowej S 19 Lublin-Rzeszów prowadzonej na terenie Gminy Szastarka. Odcinek przebiegający przez nasza gminę to odc. Kraśnik-Janów Lubelski o długości ok 18 km. Wykonawca odcinka w chwili obecnej prowadzi prace związane z uprzątnięciem ściętych drzew, roboty ziemne, stabilizacje terenu, oraz w dalszym ciągu gromadzi kruszywa. Warto wspomnieć że odcinek przebiegający przez naszą gminę jest odcinkiem symbolicznym inicjującym budowę drogi S19. Jest to jeden z sześciu odcinków S19 na terenie województwa lubelskiego.

Kolejna promesa dla Gminy Szastarka

W dniu 11 września br. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku  Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył Samorządowcom Powiatu Kraśnickiego promesy celowe na realizację inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas spotkania Wojewoda pogratulował przedstawicielom samorządów złożonych do Funduszu Dróg Samorządowych wniosków, przekazał symboliczne karty z kwotami dofinansowania oraz zapewnił wszystkich obecnych, że umowy są gotowe do podpisania w Urzędzie Wojewódzkim.

Gmina Szastarka złożyła dwa wnioski i dzięki sprawnej aplikacji otrzymała symboliczny czek w wysokości 433 761 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę dróg gminnych na terenie naszej Gminy.

Powiat kraśnicki otrzymał łącznie 18,5 mln z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

NARODOWE CZYTANIE 2019

W różnych miejscach, w innych scenografiach, według  niepodobnych scenariuszy, ale z jednym przesłaniem, by zgłębiać polską literaturę Gmina Szastarka po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytania” To akcja społeczna pod patronatem Pary Prezydenckiej, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu, akcja zapoczątkowana została w 2012 roku.

 

Ciąg dalszy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka-Kolonia

W szybkim tempie postępują prace związane z rozbudową wodociągu gminnego w Brzozówce-Kolonii. Na dzień dzisiejszy wykonano wszystkie przewierty  przy użyciu wiertnicy horyzontalnej  oraz rozciągnięto rurociąg.  Na końcowej nitce wodociągu prace montażowe zostały już zakończone a z gruntu wystają nowe hydranty przeciwpożarowe wraz z zasuwami.

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych, wykonaniu próby szczelności oraz po dezynfekcji wodociąg zostanie oddany do użytku a z kranów mieszkańców popłynie woda z  ujęcia w Szastarce.