Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Główny Urząd Statystyczny w dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski przeprowadza Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE SZASTARKA

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”(A. Bekante)

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, która odbyła się 17 lipca 2022 roku w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie.

Świętowanie rozpoczęło się od przemarszu Jubilatów i zaproszonych gości do kościoła pw. Św. Jana Marii Vianneya w Polichnie gdzie uroczystą mszę świętą w intencji Jubilatów  sprawowali: ks. Przemysław Ruszniak (Moderator grupy Oaza Nowej Drogi z Bychawy) oraz ks. Maciej Głębocki. (warto wspomnieć, iż w Publicznej Szkole Podstawowej w Polichnie od 15 do 31 lipca br. odbywają się rekolekcje przeżyciowe Ruchu Światło-Życie Oaza Nowej Drogi I stopnia i Oaza Nowego Życia II stopnia, dzięki czemu mogliśmy gościć wspomnianych księży). W trakcie mszy św. małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia.

Następnie Jubilaci przy akompaniamencie orkiestry dętej  przemaszerowali na dalszą część uroczystości do Gminnego Centrum Kultury w Polichnie gdzie zostali powitani przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jadwigę Wielgus, która skierowała wiele ciepłych słów pod adresem wyróżnionych małżonków. Następnie głos zabrali znamienici goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: Kazimierz Choma – Poseł na Sejm RP, Paweł Kudrel – Wicestarosta Powiatu Kraśnickigo, Przewodniczący Rady Gminy Szastarka Michał Kosikowski wraz z Wiceprzewodniczącymi -Krystyną Pudłom i Małgorzatą Pudło oraz ks. Przemysław Ruszniak.

Wójt Gminy Artur Jaskowski z uznaniem i szacunkiem zwrócił się do seniorów doceniając fakt, że wbrew wszelkim przeciwnościom losu dochowali przysięgi małżeńskiej i mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim. Podkreślił przy tym ich trud, wytrwałość i konsekwencję wynikającą z przysięgi, którą złożyli ponad pięćdziesiąt lat temu.

Uroczystego aktu dekoracji par medalami nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dokonał Włodarz Gminy Artur Jaskowski. Jubilatom wręczono również odznaczenia, upominki, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

 

W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:

 • Elżbieta i Ryszard Dudek
 • Maria i Stanisław Góra
 • Danuta i Jan Hain
 • Stanisława i Adam Jakubaszek
 • Stanisława i Jan Janik
 • Alina i Czesław Kozak
 • Henryka i Jan Łatka
 • Krystyna i Teodor Mróz
 • Danuta i Henryk Myszak
 • Irena i Stanisław Szwedo
 • Henryka i Eugeniusz Wieleba
 • Halina i Władysław Wieleba
 • Edwarda i Krzysztof Woś

 

Podczas uroczystości nie zabrakło również symbolicznej lampki szampana, słodkiego tortu oraz gromkiego „Sto lat”. Nie mogło również zabraknąć muzyki na żywo, którą zapewniła Orkiestra Dęta GCK w Polichnie, Kapela „Kalina-Folk” z Polichny oraz Ewa Białoń Dyrektor GCK w Polichnie, która wystąpiła w kilku solowych aranżacjach.

W imieniu Jubilatów głos zabrał Pan Ryszard Dudek (były Wójt Gminy Szastarka), który, podziękował za zorganizowanie tej uroczystości oraz wyraził zadowolenie z tak uroczystej i podniosłej rangi wydarzenia.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy okazali swoją pomoc przy zorganizowaniu tej wyjątkowej uroczystości Złotych Godów.

Wszystkim Jubilatom życzymy, aby dalej szli przez życie mocno trzymając się za ręce, zawsze uśmiechnięci i szczęśliwi, zawsze razem oraz pewni swoich uczuć.

Życzymy Państwu kolejnych wspaniałych Jubileuszy!

 

MDUOAP

22 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (#MDUOAP). Ustanowiono go w 2019 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w reakcji na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę.

Dołącz do obchodów!

22 sierpnia, godz. 21.00

 • W całej Polsce podświetlone na czerwono zostaną budynki urzędów i instytucji kultury, a także obiekty użyteczności publicznej.
 • W ramach osobistego upamiętnienia ofiar prześladowań zapalimy świece i znicze.

Jak wziąć udział?

 • Zachęć do udziału w obchodach lokalny urząd lub instytucję.
 • Podziel się zdjęciem zapalonej świecy i jej symboliką na Facebooku lub Twitterze. Oznacz Laboratorium, dodaj hashtag: #MDUOAP, #22sierpnia, #FoRBmatters, #religiouspersecution, #prześladowaniareligijne, #ikropka
 • Możesz również ustawić specjalną nakładkę na zdjęcie profilowe, którą przygotowaliśmy z tej okazji.

Dlaczego obchodzimy ten dzień?

 • Według raportu organizacji Open Doors ok. 360 mln chrześcijan zmaga się obecnie z silnymi prześladowaniami. To o 20 mln więcej niż w roku poprzednim.
 • W zeszłym roku 5898 chrześcijan zostało zabitych z powodu wiary, a 6175 było przetrzymywanych bez procesu, aresztowanych, skazanych lub więzionych.
 • Między rokiem 2019 a 2020 liczba chrześcijan zamordowanych z powodu swojej wiary wzrosła niemal o 24%.
 • W 2021 roku odnotowano w Polsce 158 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i religii wśród chrześcijan.

 

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Lubelskie. Smakuj życie!”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza serdecznie do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Lubelskie. Smakuj życie!” na najlepszy film promujący region lubelski. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców: amatorów, profesjonalistów i miłośników filmu, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów).

Nagrodzone Filmy mogą zostać wykorzystane do promocji Regionu Lubelskiego w Polsce jak i za granicą! Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: https://promocja.lubelskie.pl/turystyka/ii-ogolnopolski-konkurs-filmowy-2/

Informacje na temat konkursu

NABÓR WNIOSKÓW do Projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. Biuro w Głogowie ogłasza nabór do projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” który rozpocznie się 14 lipca.

LINK DO NABORU: https://arleg.eu/ogloszenie-o-naborze-formularzy-zgloszeniowych-projektu-pn-kompetencje-dla-sektorow-gospodarka-wodno-sciekowa-i-rekultywacja-runda-nr-1/