Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka-Kolonia

image_pdfimage_print

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Wójta Gminy Szastarka  rozpoczęto prace związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka-Kolonia.

Roboty wykonywane są metodą przewiertu sterowanego, czyli metodą dużo mniej inwazyjną w porównaniu do tradycyjnego wykopu koparką na całej długości planowanego wodociągu, dzięki czemu działki, przez które przebiega wodociąg zostaną prawie nienaruszone.

Zakres inwestycji obejmuje rurociąg PE Ø110×6,6 mm, zasuwy sekcyjne oraz hydranty przeciwpożarowe. Celem głównym inwestycji jest poprawa warunków sanitarno-bytowych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców Brzozówki-Kolonii poprzez zapewnienie wody zdatnej do picia oraz spełniającej wymagane standardy. Mamy nadzieję, że przyczyni się to także do zwiększenia atrakcyjności Brzozówki-Kolonii jak i Gminy Szastarka, jako miejsca pod budownictwo jednorodzinne.