Dyżur eksperta w sprawach związanych z programem „Czyste Powietrze”

 

Wójt Gminy Szastarka informuje że w dniu 24 czerwca (poniedziałek) 2019 roku, w godzinach 10:00-15:00 w Urzędzie Gminy Szastarka (sala narad)  przeprowadzony będzie dyżur eksperta w sprawach związanych z programem „Czyste Powietrze”. W ramach dyżuru będzie możliwe zasięgnięcie informacji na

temat uczestnictwa oraz możliwości oferowanych w ramach Programu

Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Serdecznie zapraszamy”

Dyżur ekspercki możliwy dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS SILNYCH UPAŁÓW

Przypominamy jak zachować się podczas silnych upałów.

 

 1. Ogranicz przebywanie na słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania promieni, zwłaszcza dzieci i osoby starsze.
 2. Zamontuj zacienienia, zasłony/story lub żaluzje na okna, które są oświetlane przez poranne i popołudniowe słońce.
 3. Oszczędzaj elektryczność. W czasie dużych upałów ludzie mają tendencje do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby klimatyzacyjne, co prowadzi do niedoboru mocy lub przerw w dopływie prądu.
 4. Pamiętaj, że wentylatory elektryczne nie chłodzą powodują tylko ruch powietrza.
 5. Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku poza zasięgiem światła słonecznego.
 6. Regularnie pij duże ilości wody/wody mineralne/. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na nisko-wodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinni skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów.
 7. Ubieraj się w luźno, zakrywając możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież /nie z tworzyw sztucznych/, odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymywać normalną temperaturę ciała.
 8. Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspakajać pragnienie, to poprzez działanie moczopędne zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu.
 9.  Pozwól swojemu organizmowi przystosować się do wysokich temperatur w ciągu pierwszych 2, 3 dni fali upałów.
 10.  Chroń twarz i głowę poprzez noszenie nakryć głowy /najlepiej kapelusza z szerokim rondem/ oraz okularów przeciwsłonecznych.
 11. Unikaj nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego chłodzenia się. Używaj kremów – filtrów przeciwsłonecznych /ważne zwłaszcza u nadwrażliwych na promienie słoneczne/.
 12. Unikaj skrajnych zmian temperatur. Chłodny prysznic natychmiast po przebywaniu w upale, nagłe wchodzenie a zwłaszcza skoki do zimnej wody, wychodzenie z klimatyzowanego pomieszczenia na zewnątrz, może spowodować wystąpienie efektu hipotermii, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi.
 13. Unikaj dużych wysiłków fizycznych. Zwolnij tryb życia zredukuj, wykreśl lub przeorganizuj wyczerpujące zajęcia.
 14. Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach. Korzystaj z  wypoczynku, aby umożliwić działanie naturalnego systemu chłodzenia organizmu.

 

Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom poznaj objawy i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

Skutki upałów:

 • skutki ogólne: przegrzanie organizmu, odwodnienie,
 • skutki zewnętrzne: oparzenia słoneczne,
 • skutki wewnętrzne: nasilenie się objawów chorób krążenia, neurologicznych, nadciśnienia tętniczego, zmian zakrzepowych.

 

Objawy udaru słonecznego:

 • bóle głowy, bóle karku,
 • nudności, zawroty głowy,
 • zaburzenia świadomości aż do utraty przytomności,
 • twarz i skóra głowy zaczerwieniona przy normalnej temperaturze ciała,
 • niekiedy napady drgawek,
 • sztywność karku.

 

Objawy udaru cieplnego:

 • bóle głowy, zawroty głowy, uczucie omdlenia,
 • nudności, bóle brzucha, wymioty,
 • zmęczenie, rozdrażnienie, stany splątania, napady drgawek,
 • zaburzenia świadomości aż do utraty przytomności,
 • skóra gorąca sucha, zaczerwieniona lub szara,
 • przyspieszony oddech,
 • ciepłota ciała 41-420 C
 • obrzęk cieplny, zwłaszcza kończyn dolnych.

 

Pierwsza pomoc:

 • połóż poszkodowaną osobę w chłodnym miejscu,
 • uspokoić chorego, rozluźnić odzież,
 • ochłodzić chorego za pomocą napływu powietrza,
 • weź chłodny /nie lodowaty/ prysznic jeśli to możliwe,
 • użyj zimnej mokrej tkaniny jako okładu do obniżenia temperatury ciała,
 • podaj do picia wodę z solą jeśli wystąpią nudności odstaw wodę
 • jeśli wystąpią wymioty, szukaj natychmiastowej pomocy medycznej.

 

KOLONIE LETNIE 2019

KOLONIE LETNIE 2019

Wójt gminy Szastarka informuje o możliwości wypoczynku letniego w formie kolonii

w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie do 750 zł na każdego uczestnika.

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę.
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

 1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną.
 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).
 3. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

Dopłata do kolonii letnich wynikająca z różnicy kosztów wypoczynku i dofinansowania wynosi_-  400,00 zł

Miejsce wypoczynku:

Iwonicz (Beskid Niski)

Termin wypoczynku:

1) 11.08.2019 – 21.08.2019 r. – termin składania dokumentów do 15 czerwca 2019 r.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia dzieci i młodzieży oraz wszelkie pytania należy kierować do pracowników Urzędu Gminy Szastarka. 

– osobiście w Urzędzie Gminy Szastarka pok.(28)

– lub telefonicznie pod nr tel. 158714145 wew. (210)

Liczba miejsc ograniczona !

DANE KOORDYNATORA

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

Ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin

biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw

 

Załączniki : 

 

Relacja z zawodów sportowo-pożarniczych trzech gmin.

W niedzielę 26 maja 2019 r. na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Szastarce odbyły się gminne zawody sportowo–pożarnicze jednostek OSP z terenu trzech gmin:

Szastarka, Wilkołaz i Zakrzówek.
W roku bieżącym, to gmina Szastarka była organizatorem i gospodarzem zawodów.
W zawodach udział wzięło 21 drużyn męskich oraz 2 drużyny kobiece.
Do zmagań z 10 jednostek funkcjonujących w gminie przystąpiło 8 jednostek, tj. Blinów, Huta Józefów, Majdan-Obleszcze, Polichna, Stare Moczydła, Szastarka Stacja,

Szastarka Wieś, Wojciechów.
Wielką niespodzianką był debiut w zawodach sportowo-pożarniczych powołanej w tym roku kobiecej drużyny z Szastarki Stacji oraz żeńskiej drużyny z Wilkołaza. Trzeba przyznać że panie swoimi osiągnięciami onieśmieliły niejedną drużynę męską. Liczymy że w przyszłości innym jednostkom wzorem Szastarki Stacji także uda się uformować drużyny żeńskie.
Pierwszą konkurencją zawodów była sztafeta pożarnicza 7 x 50 z przeszkodami a po jej zakończeniu przeprowadzono ćwiczenia bojowe. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji, zawodów czuwała komisja sędziowska w skład której weszli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku i po dwóch strażaków z trzech gmin. Sędzią głównym zawodów był Komendant Gminny Druh Marian Brzezina.
Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
W klasyfikacji trzech gmin Pierwsze miejsce oraz puchar przechodni powędrował do jednostki z Majdanu Grabina ( gmina Zakrzówek)
-drugie miejsce zajęła jednostka z Majdanu-Obleszcze (Gmina Szastarka)
-trzecie miejsce zajęła jednostka z Rudnika Pierwszego (Gmina Zakrzówek)
w klasyfikacji gminnej sytuacja wygląda nastepująco:
-I miejsce jednostka OSP Majdan Obleszcze
-II miejsce jednostka OSP Huta Józefów
-III miejsce Jednostka OSP KSRG z Blinowa
Na ręce dowódców startujących drużyn zostały wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody finansowe. Ceremonii wręczenia nagród dokonali: Wójt gminy Wilkołaz Paweł Głąb, Wójt gminy Zakrzówek Józef Potocki oraz Wójt gminy Szastarka Artur Jaskowski.
Do następnego etapu rywalizacji tj. Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych zakwalifikowały się po dwie najlepsze drużyny OSP z każdej z trzech gmin.

 

Poniżej tabela przedstawiająca osiągnięcia poszczególnych drużyn z gminy Szastarka.

Numer startowy Jednostka OSP Sztafeta pożarnicza Ćwiczenia bojowe Liczba punktów ogółem Zajęte miejsce
czas Punkty karne razem czas Punkty karne razem
1 Blinów 69 69 58 58 127 III
5 Szastarka Wieś 71 71 61 61 132 V
8 Polichna 78 78 62 5 67 145 VI
12 Huta Józefów 72 72 55 55 127 II
18 Majdan-Obleszcze 64 64 47 5 52 116 I
19 Wojciechów 72 72 58 25 83 155 VII
20 Szastarka Stacja 76 76 56 56 132 IV
21 Stare Moczydła 86 86 100 15 115 201 VIII
Kobieca Szastarka Stacja 91 91 76 76 167

Nabór wniosków LGD Kraśnik

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie nr 3/2019 w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia