Montaż monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Szastarce

Informujemy, iż zakończono prace polegające na montażu monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Punkcie Przedszkolnym w Szastarce. W ramach inwestycji zainstalowano 11 kamer zewnętrznych i 17 wewnętrznych. Urządzenia umożliwiają rejestracje w kolorze o rozdzielczości wystarczającej do identyfikacji osób i zdarzeń. Monitoring ma służyć poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego osób przebywających w strefie Szkoły, przede wszystkim uczniów, ich rodziców /opiekunów prawnych, pracowników Szkoły, ale również innych osób odwiedzających placówkę oświatową. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje najbliższe otoczenie budynków szkoły oraz wewnętrzne ciągi komunikacyjne (wejścia, korytarze, hole).

Wartość inwestycji to prawie 35 tys. zł – zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy Szastarka.

Fot. Piotr Krzysztoń

Remont pomieszczeń garażowych w strażnicy OSP Szastarka

W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w grudniu ubiegłego roku przeprowadzono remont pomieszczeń garażowych w OSP Szastarka (Stacja)
Remont objął malowanie sufitów i ścian oraz wykonanie posadzek z płytek w trzech pomieszczeniach garażowych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przeznaczył na ten cel 20 tyś. zł wkład własny przekazany przez Gminę Szastarka wynosił 4 tyś. zł.
Poza realizacją zadania publicznego przeprowadzono także prace polegająca na podwyższeniu środkowej bramy garażowej.
Serdeczne podziękowania za pomoc w pracach kierujemy do Druhów z OSP Szastarka (Stacja) w szczególności do prezesa OSP Pana Mirosława Kowalika.

Poszukujemy właścicieli dla psów

Poszukujemy właścicieli lub osobę chętną do adopcji psów które w ostatnim czasie znalazły się w gminnym przytulisku. Kontakt: Edyta Krawczyk, Urząd Gminy Szastarka , tel. 158714145 wew. 200

 

Nowy odcinek oświetlenia drogowego w Hucie Józefów

W ostatnich tygodniach minionego roku w części Huty Józefów zwanej „Stoki” trwały prace budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej. Dzięki czemu nowy rok mieszkańcy „Stoków” mogli powitać przy blasku oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji wykonano rozdzielnię oraz 8 stanowisk oświetlenia drogowego na odcinku ponad 900 mb. Nowe oświetlenie uliczne zasilane jest kablem prowadzonym doziemnie, ponadto na nowej linii oświetlenia zamontowany został układ pomiarowy oraz układ sterowania oświetlenia.

Wykonawcą zadania została wybrana w procedurze zapytania ofertowego firma EL-Trans z Chrzanowa Drugiego.

Koszt Inwestycji to nieco ponad 50 tys. zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane przez Gminę Szastarka.

 

Przypomnienie odnośnie odbioru odpadów komunalnych – Podlesie, Rzeczyca-Kolonia, Huta Józefów, Polichna Pierwsza, Polichna Druga

Przypominamy iż wedle aktualnego harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w dniu jutrzejszym (5 stycznia 2021) planowany jest odbiór zmieszanych oraz segregowanych odpadów komunalnych w miejscowościach: Podlesie, Rzeczyca-Kolonia, Huta Józefów, Polichna Pierwsza, Polichna Druga. Pojemniki oraz worki prosimy wystawić do godziny 7.00

 

Poniżej aktualny harmonogram odbioru odpadów

Remont drogi gminnej w Brzozówce-Kolonii etap I

Czwarty kwartał br. obfituje w wiele inwestycji infrastrukturalnych.

Kolejna w tym roku  inwestycja drogowa przeprowadzona na terenie gminy Szastarka miała miejsce w Brzozówce-Kolonii gdzie przeprowadzono remont blisko 400 metrowego odcinka drogi gminnej. Zakres przeprowadzonych prac  obejmował przygotowanie powierzchni oraz  wykonanie nakładki z betonu asfaltowego.

Inwestycja w całości została sfinansowana  ze środków własnych gminy Szastarka.