Budowa nowego wejścia na peron w Szastarce

Na terenie naszej gminy w dalszym ciągu trwają prace modernizacyjne prowadzone przez  Spółkę Akcyjną Polskie Koleje Państwowe. W chwili obecnej  przystąpiono do budowy nowego wejścia dla pieszych na peron w Szastarce (od strony budynku dworca). Nowe wejście będzie  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, tak aby ułatwić tym osobom korzystanie z infrastruktury kolejowej.

Budowane wejście na peron ułatwi także okolicznym mieszkańcom dostanie się na bezpieczne przejście przez torowisko  zlokalizowane  na wysokości zejścia/zjazdu z peronu od strony części Szastarki zwanej „Podlesiem” co jest niezwykle istotne w perspektywie rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Szastarka informuje, że w terminie od 1 SIERPNIA 2019 r. do 31 SIERPNIA 2019 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 roku.

Do wniosku należy złożyć aktualne umowy dzierżawy bądź zgody na użytkowanie gruntów rolnych wraz z numerami działek podpisane przez właścicieli gruntów, jeżeli nie były składane w pierwszym półroczu 2019 roku.

Producenci rolni, którzy nie składali wniosku w pierwszej turze a posiadają bydło dołączają do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARIMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

Jednoczenie informujemy, że druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Szastarka (zakładka materiały do pobrania), bądź w budynku Urzędu Gminy Szastarka pok. nr 2 i 3.

Rolnik, który złoży wniosek otrzyma zwrot podatku akcyzowego w zależności od ilości. Zakupionego oleju napadowego, jednak nie więcej niż 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Załączniki:

Remont wnętrza Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie

Okres wakacyjny to czas relaksu i wypoczynku dla uczniów, ale dla administratorów szkół to jedyna okazja do przeprowadzenia niezbędnych remontów w placówkach edukacyjnych oraz przygotowania budynków do przyjęcia uczniów we wrześniu.

Z końcem lipca w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Polichnie zostały zakończone prace remontowo- konserwacyjne kondygnacji piętra budynku polegające na gruntowaniu podłoży, położeniu gładzi gipsowych oraz malowaniu ścian i parapetów. W chwili obecnej trwają jeszcze prace porządkowe.  Dzięki wykonanym pracom szkoła zyska nowe estetyczne wnętrza korytarzy, które na pewno umilą wszystkim pociechom czas spędzony na nauce oraz zabawie w nowym roku szkolnym.

 

Oddano do użytku kolejne utwardzone wąwozy lessowe

Z satysfakcją informujemy, iż oddano do użytku dwa kolejne wąwozy lessowe zlokalizowane w gminie Szastarka. Pierwszy z nich w miejscowości Polichna Czwarta (tzw. Lisiaki), na długości 321 mb, drugi o długości 315 mb. w Blinowie Drugim (tzw. Wielka Góra).  Wykonane prace  polegały na wykonaniu cementowej podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni z betonowych płyt drogowych typu „JOMB” Łączna wartość ww. inwestycji to kwota rzędu 247 tys. zł z czego 80% stanowi przyznana dotacja a 20 % to wkład własny Gminy Szastarka.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Informujemy, że uruchomiono program priorytetowy na lata 2019 – 2023 pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.
Podczas konferencji w Ministerstwie Środowiska podpisane zostało porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą. Dzięki temu porozumieniu zostanie uproszczony system składania wniosków i przyznania dofinansowania dla rolników. Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu poprawę jakości gleb użytkowanych rolniczo. Budżet programu wynosi 300 mln zł.

W jego ramach dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki będzie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5).

 

Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).
Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:
1) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229),
2) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.
Okres kwalifikowalności kosztów – od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2023 r.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w OSCh-R już od 1 sierpnia 2019 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wapnowanie-gleb
                                                                                
Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, zamieszczane będą na stronach internetowych OSCh-R oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach:

https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Komunikat:
https://schr.gov.pl/p,224,komunikat-dotyczacy-priorytetowego-programu-pn-ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie
Informacja o danych na fakturze:
https://schr.gov.pl/p,223,informacja-o-danych-na-fakturze
Typy wapna nawozowego:
https://schr.gov.pl/p,225,typy-wapna-nawozowego

XVII Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych w Polichnie

W niedzielę 21 lipca na stadionie sportowym w Polichnie Czwartej odbył się Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych. Była to już XVII edycja tej imprezy. Tegoroczna edycja Festiwalu rozpoczęła się uroczystym przemarszem orkiestr dętych z Gminnego Centrum Kultury w Polichnie do Kościoła Parafialnego pw. św. Jana Vianeya, gdzie o godz. 12.00 rozpoczęła się msza św. Po zakończonej liturgii uczestnicy przemaszerowali na stadion sportowy w Polichnie.

Uroczyste otwarcie  imprezy odbyło się o 13.45. Przesłuchania orkiestr rozpoczęły się o godz. 14.00 i potrwały do wieczora. W przeglądzie udział wzięły:

Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Batorzu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Poniatowej, Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury w Polichnie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza, Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej z Niedrzwicy Kościelnej, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzyżewice, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Urzędowa, Sławatycka Orkiestra Dęta oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Kraśnika.

Nowością podczas tegorocznego przeglądu była zbiórka krwi. Na stadion do Polichny przyjechał krwiobus (w którym osoby chętne mogły oddać krew). Podczas imprezy odbył się również pokaz sprzętu strażackiego w wykonaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kraśnika.

Wieczorem pomimo mało sprzyjającej pogody odbyły się koncerty między innymi Krystyny Giżowskiej i Cleo. Do późnych godzin wieczornych potrwała jeszcze dyskoteka pod gwiazdami.

Głównym celem imprezy jest kultywowanie muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte. Należy podkreślić, że tegoroczna edycja imprezy z cieszyła się  bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród orkiestr biorących udział w festiwalu, ale również mieszkańców.

Drużyna OSP Majdan-Obleszcze najlepsza w powiecie

W minioną niedzielę 14 lipca br. na stadionie sportowym w Trzydniku Dużym odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze powiatu kraśnickiego. W zawodach wzięło łącznie udział 18 drużyn, (15 męskich oraz 3 kobiece). Dzięki wygranej na szczeblu gminnym naszą gminę reprezentowała drużyna kobieca z OSP Szastarka oraz męska jednostka OSP Majdan-Obleszcze. zgodnie z regulaminem zawody odbyły się w dwóch konkurencjach tj: w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. W toku zmagań sportowo-pożarniczych druhowie z jednostki OSP Majdan Obleszcze z rekordowym czasem 37,57 – ćwiczenia bojowe oraz 64.53 – sztafeta pożarnicza, okazali się bezkonkurencyjni tym samym zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.

Z kolei powstała w tym roku drużyna kobieca z jednostki OSP Szastarka, w klasyfikacji generalnej drużyn kobiecych zajęła trzecie  miejsce. Serdecznie dziękujemy obydwu drużynom za godne reprezentowanie naszej gminy. Jednostce OSP Majdan Obleszcze składamy szczególne podziękowania i gratulacje za kolejną wygraną na szczeblu powiatowym. Trzymamy także kciuki przez zawodami wojewódzkimi oraz mamy nadzieję że nasi reprezentanci jeszcze długo pozostaną w tak dobrej formie i będą nas cieszyć kolejnymi sukcesami.

Otwarto przejście dla pieszych przez tory kolejowe w Szastarce

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Szastarki dzięki współpracy wójta Gminy Szastarka oraz dyrektora regionalnego PKP PLK Lublin wykonano bezpieczne przejście przez tory kolejowe. Przejście znajduje się przed stacją Szastarka (od strony Polichny). Lokalizacja przejścia nie jest przypadkowa i podyktowana jest uwarunkowaniami technicznymi oraz względami bezpieczeństwa. Tory w wyznaczonym miejscu mogą przekraczać piesi, rowerzyści oraz osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Z tego miejsca apelujemy do wszystkich osób korzystających z dzikich przejść przez tory kolejowe, że przebywanie osób nieuprawnionych na obszarach kolejowych jest niedozwolone i niebezpieczne oraz stwarza realne zagrożenie nie tylko dla ruchu kolejowego, ale przede wszystkim dla życia i zdrowia ludzi. Przechodzić przez tory można tylko w miejscach, do tego przeznaczonych.  (w przypadku Szastarki jest to przejście zlokalizowane na drodze powiatowej Nr 2737L oraz wyżej opisane przejście zlokalizowane przy peronie kolejowym Szastarka ). Osoby zatrzymane na nielegalnym przechodzeniu przez tory lub korzystające bez uprawnienia z infrastruktury narażają się na mandat lub sprawę w sądzie.