Targi Agro-Park 2-3 marca 2019 r. Lublin

 

Weekend dla rolników na Targach Agro-Park

Agro-Park to prestiżowe wydarzenie, które z sukcesem od lat integruje środowisko rolnicze. Kolejna, czyli już XII edycja odbędzie się w dniach 2-3 marca 2019 r. na terenie Targów Lublin. Będzie to owocny weekend dla osób zainteresowanych rolnictwem, gdyż oprócz największej w historii ekspozycji, odbędą się konferencje, spotkania z ekspertami i prezentacje nowinek branżowych.

Początek marca to doskonały termin do zaprezentowania innowacyjnego sprzętu rolniczego na nowy sezon. Ponad 240 wystawców pojawi się na terenie Targów Lublin, by zademonstrować m.in. maszyny i urządzenia, nawozy, nasiona, wyposażenie budynków inwentarskich, pasze i dodatki paszowe. Będzie to największa ekspozycja w 12-letniej historii Targów Agro-Park, gdyż zajmie ponad 15 tysięcy km2.

Ciekawe prelekcje i zagraniczni wystawcy

Agro-Park to wydarzenie, podczas którego rolnicy mają możliwość nawiązania kontaktów sprzedażowych oraz mogą dowiedzieć się więcej na temat innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży. – Podczas dwudniowych targów odbywać się będą bezpłatne prelekcje i spotkania z ekspertami. W tym roku wysłuchamy wykładu dotyczącego zagrożeń chorobowych w zbożach. Odbędzie się też prelekcja na temat aktualnych zagrożeń, szkodników i chorób w kukurydzy – mówi Mirosław Wituch, dyrektor projektu ze strony Targów Lublin. – Będzie można zobaczyć wystawców popularnych marek nie tylko krajowych, ale też zagranicznych.  Po raz pierwszy pojawi się kilku nowych producentów sprzętu wykorzystywanego w hodowli bydła mlecznego, m.in. z Danii. Zagoszczą u nas także wystawcy z Ukrainy i Holandii – dodaje.

Co roku dziesiątki tysięcy ludzi gromadzi się na Targach zanim rozpoczną się prace polowe. Agro-Park jest miejscem spotkań, gdzie atmosfera sprzyja poznawaniu najnowszych trendów i podejmowaniu decyzji o zakupie sprzętu, czy modernizowania swoich gospodarstw – podkreśla Łukasz Rachubiński, dyrektor projektu ze strony Grupy MTP. Udział w targach to także niepowtarzalna okazja, by spotkać znakomite grono profesjonalistów z branży oraz zasięgnąć porad na temat najnowszej technologii                 i rozwiązań wykorzystywanych w rolnictwie, uprawie roślin czy chowie zwierząt.

Dofinansowanie dla grup

Targi Rolnicze AGRO-PARK są bardzo popularne wśród rolników z Lubelszczyzny oraz województw ościennych. By zachęcić do udziału w tym wydarzeniu rolników z całej Polski organizatorzy kontynuują program dofinansowania przyjazdu dla grup. By grupa je otrzymała powinna liczyć minimum 12 osób. Zgłoszenia należy dokonać do 28 lutego na stronie internetowej www.agropark.pl.

Więcej informacji na www.agropark.pl

NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przy współpracy z Gminą Szastarka w dniu 31.01.2019 r w godzinach 8:30 – 15:00 zorganizował w Urzędzie Gminy Szastarka szkolenie pn: NORMY I WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.

Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące:

• płatności bezpośrednich i PROW,

• środowiska, zmian klimatu i utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej

• ochrony wód gruntowych (prawo wodne),

• identyfikacji i rejestracji zwierząt (zgłaszanie zdarzeń, prowadzenie dokumentacji),

• dobrostanu zwierząt,

• zdrowotności roślin, bezpieczeństwa pasz i żywności.

WYBORY SOŁTYSA W SZASTARCE WOJCIECHOWIE I WOJCIECHOWIE KOLONII

W dniu 4 lutego 2019 r. w miejscowości Szastarka Stacja odbyło się zebranie wiejskie, celem zebrania był wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Sołtysem wsi została Pani Anna Pudło. W tym samym dniu wybory Sołtysa odbyły się w miejscowościach Wojciechów i Wojciechów Kolonia. W Wojciechowie Kolonii Sołtysem wsi został Pan Krzysztof Placha, natomiast w Wojciechowie Pan Andrzej Długosz.

SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

W dniu 5 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Szastarka odbyło się szkolenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Organizatorami szkolenia byli: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przy współpracy z Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim. Program szkolenia obejmował realizację nw. tematów:

• wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych,

• charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,

• integrowana ochrona roślin, • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,

• zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,

• bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

UWAGA: Zaświadczenie w zakresie integrowanej produkcji roślin, w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin albo w zakresie stosowania środków ochrony roślin zachowuje ważność przez 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.