KOLONIE LETNIE DLA DZIECI ROLNIKÓW 2022

Wójt gminy Szastarka informuje o możliwości wypoczynku letniego w formie kolonii

w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie do 950 zł na każdego uczestnika.

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2006 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

 1. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (wszystkie strony)
  Uwaga: Strona nr 4 Karty Kwalifikacyjnej „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka” należy
  wypełnić dopiero w dniu wyjazdu na kolonie i przynieść do autokaru.
 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).
 3. Oryginał zaświadczenia KRUS o podleganiu przez Rodzica (Opiekuna prawnego) ubezpieczeniu
  KRUS w pełnym zakresie (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym,
  chorobowym i macierzyńskim) lub pobieraniu renty bądź emerytury. Zaświadczenie musi być wystawione na Rodzica/Opiekuna prawnego, nie na dziecko. Na
  zaświadczeniu muszą być podane: imię i nazwisko Rodzica, adres zamieszkania, okres
  podlegania ubezpieczeniu lub pobierania renty/emerytury (od kiedy do kiedy).

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1400,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 950,00 zł brutto.

Dopłata do kolonii letnich wynikająca z różnicy kosztów wypoczynku i dofinansowania wynosi_-  450,00 zł

Miejsce wypoczynku:

Poronin

Termin wypoczynku:

1) 01.08.2022 – 09.08.2022 r. – termin składania dokumentów do 14 lipca 2022 r.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia dzieci i młodzieży oraz wszelkie pytania należy kierować do pracowników Urzędu Gminy Szastarka. 

– osobiście w Urzędzie Gminy Szastarka

– lub telefonicznie pod nr tel. 158714145 wew. (211)

Liczba miejsc ograniczona !

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Na koloniach zapewniamy m.in. (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat):
– zakwaterowanie i wyżywienie
– transport autokarowy
– atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
– zajęcia rekreacyjno – sportowe, gry i zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne itp
– opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd
O ile to możliwe, dzieci które chcą razem mieszkać (koleżanki, rodzeństwo) staramy się
zakwaterować w jednym pokoju. Chłopiec i dziewczynka (nawet rodzeństwo) nie mogą
mieszkać razem w jednym pokoju.

W bagażu dziecka powinny się znaleźć:

 • Bielizna osobista
 • Pidżama
 • Podkoszulki, bluzki, spodenki, getry, dresy
 • Ciepłe ubranie – polar, sweter, spodnie
 • Wygodne buty (adidasy) i kurtka przeciwdeszczowa
 • Buty na zmianę w ośrodku: kapcie, trampki, balerinki, sandały itp.
 • Strój kąpielowy i klapki
 • Minimum 2 ręczniki
 • Środki higieny osobistej (mydło, szampon, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień)
 • Podręczny plecak
 • Kieszonkowe
 • Leki (lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje wraz z przyklejoną do opakowania kartką
  zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku)
 • W przypadku choroby lokomocyjnej przed wyjazdem należy dziecku podać np. aviomarin

DANE KOORDYNATORA

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras
ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin

1. Program

2. Informacje dla Rodziców

3. Niezbędnik_kolonisty_2022

4. Karta_kwalifikacyjna

5. Wzór-oświadczenia

 

Informacja!

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski w ramach programu „Dobry start” na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 będzie można składać od piątku 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę do 30 września 2022 r.  Wnioski o świadczenie można składać tylko w formie elektronicznej, a obsługą całego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przypomnienie!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce przypomina, że od 1 stycznia 2022 r. obsługą wniosków i realizacją wypłat świadczenia wychowawczego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lutego 2022 r.  ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, tj. okres który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • Platformę PUE ZUS
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie mpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną.

Ważne!

Jeśli rodzic ubiegający się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku, a więc osoby, które do dnia dzisiejszego nie złożyły wniosku na nowy okres świadczeniowy i nie zrobią tego do końca czerwca nie otrzymają świadczenia wychowawczego 500+ za czerwiec 2022 r.

 

Status  złożonego wniosku oraz termin wypłaty świadczenia rodzice mogą sprawdzić na platformie PUE ZUS w zakładce Świadczeniobiorca.

II Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR:

www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi
https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci
https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe:

 • Kategoria I – Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi. Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.
 • Kategoria II – Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? Ta kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Cel konkursu

Organizator czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

Nasz ogólny dobrostan zależy od efektów ciężkiej pracy rolników.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

Jubileusz 100-lecia OSP Blinów

26 czerwca 2022 r. w naszej gminie obchodziliśmy jubileusz 100-lecia powołania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie, który połączono o odpustem parafialnym w Blinowie.

O godzinie 11:20 pododdziały Straży Pożarnych zebrały się na placu przed remizą OSP
w Blinowie, by przemaszerować na mszę świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Blinowie.  Mszę świętą w intencji strażaków sprawowali: ks. kan. Andrzej Krasowski proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku, ks. kan. Piotr Wąsek proboszcz miejscowej parafii,( który pełni także funkcje gminnego Kapelana strażaków) ponadto asystę podczas mszy św. pełnili Księżą z Dekanatu Zakrzówek.    Po mszy uczestnicy ponownie przemaszerowali na plac OSP Blinów gdzie nastąpiła oficjalna część uroczystości.

Po wkroczeniu uformowanych pododdziałów na plac uroczystości,  dowódca uroczystości dh Paweł Pawłasek złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Janowi Łopacie. Następnie odegrano hymn narodowy i podniesiono  biało-czerwona flagę na maszt.

Otwarcia uroczystości dokonał prezes Zarządu oddziału gminnego związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce druh Artur Jaskowski który powitał przybyłych gości.

W uroczystości udział wzięli:

Jan Łopata – Wiceprezes  Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie

Andrzej Rolla- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku

Sławomir Kloc – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku

mł. bryg. Tomasza Michalczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

mł. bryg. Piotr Michałek

mł. bryg. Przemysław Michałek

Tomasz Stańko – który reprezentował – Ministra Edukacji Narodowej  Przemysława Czarnka

Artur Domański Dyrektor Departamentu Promocji Sportu i turystyki w UMWL który reprezentował – Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego

Pawłeł Kudrel- Wicestarosta Kraśnicki, który reprezentował posła na sejm RP Kazimierza Chomę

Bogdan Zuń – Radny do Rady Powiatu Kraśnickiego

Artur Jaskowski – Wójt Gminy Szastarka

Jadwiga Wielgus – Sekretarz Urzędu Gminy Szastarka

Michał Kosikowski – Przewodniczący Rady Gminy Szastarka  wraz z Radnymi

Kapelan ks. kan. Piotr Wąsek

Ewa Białoń – Dyrektor GCK w Polichnie

Anna Koguc – Dyrektor Banku Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/Szastarka

Wioletta Wilkos – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej

Ilona Stolarz – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Blinowie

Teresa Jachura – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kraśniku

Ryszard Dudek – były Wójt Gminy Szastarka

Krystyna Suchora – wieloletnia Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Szastarce

 

Orkiestra Dętą im. Jana Szabata z Polichny

Koło Gospodyń Wiejskich z  Blinowa

Druhowie Strażacy z jednostek:

 • OSP Sulów
 • OSP Studzianki
 • OSP Błażek
 • OSP Aleksandrówka
 • OSP Węglinek
 • OSP Brzozówka
 • OSP Huta Józefów
 • OSP Majdan-Obleszcze
 • OSP Podlesie
 • OSP Polichna
 • OSP Szastarka (Stacja)
 • OSP Szastarka (Wieś)
 • OSP Stare Moczydła
 • OSP Wojciechów
 • OSP Blinów

Dowódcą uroczystość był druh Paweł Pawłasek

 

 

Po powitaniu gości  głos zabrał Prezes OSP w Blinowie dh Marian Sokół  który przybliżył rys historyczny tej jednostki i pokazał zebranym, jak wiele w ciągu stu lat ta jednostka osiągnęła.

 

Kolejnym punktem uroczystości była dekoracja Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozówce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie

– Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Odczytania aktów nadania odznaczeń dokonał sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w kraśniku a jednocześnie członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP – druh Sławomir Kloc.

Aktu dekoracji dokonał Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Jan Łopata.

 

Po dekoracjo zbiorowości przystąpiono do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych członków OSP za długoletnia, nienaganną służbę społeczną w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uchwałą nr 9/2022 z dnia 14 marca 2022 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży pożarnych w Lublinie :

– Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został

 • dh Krzysztof Nieściur

– Srebrnym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali

 • dh Paweł Pawłasek
 • dh Grzegorz Bucoń
 • dh Krzysztof Giżka
 • dh Krzysztof Ptaszek
 • dh Jarosław Mróz
 • dh Krzysztof Smyl
 • dh Damian Pawłasek

– Brązowym  Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali

 • dh Robert Ozga
 • dh Michał Mularczyk

Aktu wręczenia dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Jan Łopata

Uchwałą nr 1/2022 z dnia 20.01.2022 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku nadało odznakę „wzorowy strażak”

 • dh Jakub Sokół
 • dh Andrzej Gołoś

Aktu wręczenia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Andrzej Rolla.

– Kolejnymi wręczanymi podczas uroczystości odznaczeniami  były Medale Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli, którymi odznaczeni zostali:

 • dh Marian Sokół
 • dh Marian Brzezina

Ponadto Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Szastarce w celu uhonorowania zasłużonych osób dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie, ufundował druhom tejże jednostki pamiątkowe statuetki, które otrzymali:

 • dh Zbigniew Giżka
 • dh Jan Sobótka
 • dh Henryk Smyl
 • dh Mieczysław Krawczyk
 • dh Ryszard Nieściur
 • dh Jan Pawłasek
 • dh Stanisław smyl
 • dh Jan Rebecki
 • dh Waldemar Bucoń
 • dh Jan Kaczyński
 • dh Stanisław Dziewa
 • dh Zygmunt Dziadosz
 • dh Eugeniusz Kowalczyk
 • dh Marian Sokół

Aktu wręczenia statuetek dokonali: dh Artur Jaskowski oraz Michał Kosikowski Przewodniczący Rady Gminy Szastarka.

Zarząd OSP w Blinowie w celu uhonorowania zasłużonych osób dla OSP w Blinowie ufundował pamiątkowe statuetki które otrzymali:

 • Koło gospodyń Wiejskich w Blinowie
 • Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski
 • kan. Piotr Wąsek
 • Przewodniczący Rady Gminy Szastarka Michał Kosikowski
 • Dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Polichnie Ilona Stolarz
 • Sekretarz Urzędu Gminy w Szastarce Jadwiga Wielgus
 • Komendant Gminny OSP w Szastarce dh Marian Brzezina

Po zakończeniu aktu dekoracji medalami oraz uhonorowaniu statuetkami

przystąpiono do odsłonięcia  pamiątkowych tablic z okazji Jubileuszu 100-lecia OSP w Blinowie oraz posadzono pamiątkowy dąb.

 

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście:

 

 • Jan Łopata – Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie
 • Andrzej Rolla- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku
 • mł. bryg. Tomasza Michalczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
 • Artur Domański Dyrektor Departamentu Promocji Sportu i turystyki w UMWL który reprezentował – Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Pawłeł Kudrel- Wicestarosta Kraśnicki, który reprezentował posła na sejm RP Kazimierza Chomę
 • Michał Kosikowski – Przewodniczący Rady Gminy Szastarka wraz z Radnymi
 • Wioletta Wilkos – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej
 • Ryszard Dudek Były Wójt Gminy Szastarka
 • Druhowie strażacy z zaprzyjaźnionej jednostki
 • Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski

Przybyli goście, w swoich wystąpieniach życzyli strażakom kolejnych udanych
lat służby, bezpiecznych powrotów oraz gratulowali okrągłego jubileuszu

Po wzniosłej uroczystości wszystkich zaproszonych gości zaproszono do strażnicy OSP w Blinowie na uroczysty poczęstunek.

Życzymy OSP Blinów kolejnych równie doniosłych jubileuszów.