Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji trwa od 25 maja 2020 r. 03 lipca 2020 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi.
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szastarka, pod nr telefonu (15) 8714145 wew. 200 oraz na stronie

http://www.azbest.lubelskie.pl

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

 

Druki dokumentów niezbędnych do naboru:

Zał._nr 1 do_Uchwały_(zał._nr_1_do_Regulaminu) – Zgłoszenie_lokalizacji

Zał. nr 2 do Uchwały (zał. nr 1a do Regulaminu) – Oświadczenie – brak sprzeciwu

Zał. nr 3 do Uchwały (zał. nr 2a do Regulaminu) – Demontaż zgodnie z przepisami

Zał. nr 4 do Uchwały (zał. nr 3a do Regulaminu) – Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontażu na odbiór z ziemi

 

 

„INSTALACJA OZE W GMINIE SZASTARKA ETAP II” WŚRÓD WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO !

Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania 86 projektów na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin z Województwa Lubelskiego na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy wymianę źródeł ciepła na urządzenia wykorzystujące OZE.

Dzięki skutecznej aplikacji po środki zewnętrzne w gronie beneficjentów znalazła się także gmina Szastarka, której przedstawicie w osobie wójta Artura Jaskowskiego oraz skarbnik Agnieszki Biegas w dniu dzisiejszym (19.05.2020 r.) podpisali z  Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim umowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 projektu pn. „Instalacja Odnawialnych źródeł Energii w Gminie Szastarka etap II ”. Ogólna wartość projektu wynosi ponad 3,5 mln zł z czego ponad  2,1 mln. zł stanowi wsparcie unijne.

Dzisiejsze  sfinalizowanie etapu konkursowego cieszy tym bardziej iż  konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii charakteryzują się dużym zainteresowaniem beneficjentów. W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE wpłynęło aż 210 projektów. Do dofinansowania wybranych zostało wspomniane wyżej 86 projektów, nasz wniosek uplasował się na 79 miejscu.

Warto dodać, że  grupą docelową niniejszego projektu są mieszkańcy naszej gminy  którzy w ubiegłym roku  wyrazili chęć udziału w projektach poprzez wypełnienie stosownych deklaracji. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem montaż instalacji i pieców zakończy się najpóźniej wraz z końcem przyszłego roku.

To już trzeci projekt związany z odnawialną energią realizowany przez gminę Szastarka na który Samorząd pozyskał środki z Unii Europejskiej.

O dalszej procedurze realizacji projektu mieszkańcy którzy zgłosili w nim chęć udziału będą powiadomieni indywidualnie przez pracowników Urzędu Gminy Szastarka.

 

100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Dzisiaj obchodzimy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie. Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie odbędą się planowane uroczystości. Niemniej pragniemy uczcić ten niezwykły jubileusz poprzez przypomnienie sylwetki świętego Jana Pawła II. Karol Wojtyła – późniejszy papież, urodził się 18 maja 1920 roku. Czas, w jakim przyszło nam świętować okrągłą rocznicę , jest trudny i pełen niepokoju. Wiele osób w tym obecnym „zatrzymaniu się” świata przypomina sobie wydarzenie sprzed piętnastu lat, kiedy 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37 nasz papież odszedł do Domu Ojca. Wówczas na kilka dni cały świat „zastygł” w zadumie i modlitwie.

Karol Wojtyła nie miał łatwego życia. Gdy miał 9 lat, zmarła Jego matka, trzy lata później brat Edmund. W 1939 roku wybuch II wojny światowej spowodował przerwanie studiów przez Karola Wojtyłę. Niedługo później w 1941 roku zmarł jego ojciec, Karol senior. Wojtyła nie ma już nikogo na świecie ze swojej najbliższej rodziny. W okresie wojny pracował jako robotnik w kamieniołomach, jednocześnie w 1942 roku rozpoczął studia teologiczne w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. Ukończył je otrzymując 1 listopada 1946 roku święcenia kapłańskie. Pełniąc posługę kapłańską wiele razy narażał się komunistycznym władzom w Polsce. Mimo to 16 października 1978 roku został wybrany na pierwszego papieża zza żelaznej kurtyny. W czasie pontyfikatu wiele razy targano się na jego życie, lecz próby te zostały udaremnione. Wielu z nas pamięta zamach 13 maja 1981 roku na Placu Świętego Piotra w Rzymie i długie tygodnie rekonwalescencji w szpitalu. Ostatnie lata życia również przepełnione były cierpieniem i bólem fizycznym spowodowanym licznymi chorobami. Z filmów, książek, relacji osób znających Papieża osobiście, a także z własnych obserwacji wiemy, gdzie Karol Wojtyła szukał siły i pomocy, gdy – jak często mówimy -„traci się grunt pod stopami”. Wydaje się, że całemu życiu Karola Wojtyły przyświecało hasło „Jeśli życie sprawia, że nie możesz ustać, uklęknij”.

W tych innych niż zwykle obchodach święta szkolnego, zachęcamy do skorzystania z wirtualnego przewodnika, w którym znajdziecie:

BEZPŁATNA WYMIANA GLIKOLU W INSTALACJACH SOLARNYCH

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami  przystępujemy do wymiany płynu solarnego – glikolu w instalacji kolektorów słonecznych użytkowanych przez Państwa, które zostały zamontowane w ramach projektu pn.:  „Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szastarka”.

Prace związane z wymianą będą wykonywane przez Firmę:  Flexipower Group Sp. Z o.o. Sp. K.  i realizowane najpóźniej do 31 lipca 2020 r.

  • Wymiana glikolu jest całkowicie BEZPŁATNA.
  • Odmowa udostępnienia instalacji pracownikom serwisu w celu dokonania wymiany glikolu jest jednoznaczna  z rezygnacją z darmowej wymiany.

Dokładny termin będzie z Państwem uzgadniany drogą telefoniczną lub osobiście przez pracowników Firmy.

Jednocześnie informujemy, że każdy przychodzący do Państwa pracownik musi posiadać przy sobie imienny identyfikator z pieczątką Firmy i/lub Gminy Szastarka. W przypadku wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić telefonując do Urzędu Gminy w Szastarce  (tel.: 158714145 wew. 210).