Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego jednostkom: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja, OSP Polichna

W dniu 18 października 2018 roku Wójt Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski przekazał przedstawicielom jednostek OSP Blinów, OSP Szastarka Stacja i OSP Polichna zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wysokiej klasy sprzęt ratownictwa medycznego.

Sprzęt, który został nabyty to:

– Defibrylator AED ( jednostki: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja),

– Zestaw PSP R1 wraz z opatrunkami, deską ortopedyczną i szynami kramera ( jednostki: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja),

– Nożyce hydrauliczne do cięcia w komplecie z agregatem zasilającym i wężem przedłużającym ( jednostka OSP Polichna).

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa Lubelskiego do składania w ramach XII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Wartość zakupionego sprzętu to kwota 55.785,00 zł, wkład własny w wysokości 1% wyniósł 578,50 zł.

Poświęcenie boiska oraz obchody dnia Edukacji Narodowej

18 października 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Polichnie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z otwarciem boiska wielofunkcyjnego położonego w pobliżu budynku szkoły. Obiekt ten przystosowany jest do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Znajduje się tu również bieżnia do skoku w dal.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polichnie Marty Plichty, która podziękowała wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w pracę zawodową i złożyła serdeczne życzenia z okazji ich święta. Następnie Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski złożył gratulacje gronu pedagogicznemu oraz życzył sukcesów w pracy zawodowej. W swoim przemówieniu zwrócił się również do dzieci i młodzieży: podkreślił znaczenie edukacji w ich życiu i życzył im powodzenia w zdobywaniu wiedzy.

Kolejną częścią uroczystości było poświęcenie i otwarcie boiska. Po przejściu na teren obiektu Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski podarował dzieciom piłki do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz do piłki nożnej i ręcznej. Wyraził również nadzieję, iż obiekt ten będzie wspólnym dobrem społeczności szkolnej i gminnej, a także przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Następnie ksiądz proboszcz Parafii Polichna Krzysztof Piskorski poświęcił boisko po czym wspólnie z Wójtem Gminy, Dyrektorami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum a także przewodniczącym samorządu uczniowskiego Krzysztofem Brzyskim dokonali otwarcia boiska przecinając symboliczną wstęgę.

Po uroczystym otwarciu dzieci mogły zaprezentować swoje sportowe umiejętności. Uroczystości zakończyły się wspólną grą w koszykówkę z udziałem Pana Wójta oraz Pani Dyrektor Marty Plichty.

Modernizacja dworca PKP w Szastarce

Uprzejmie informujemy, iż po wielu staraniach oraz monitach Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego, Spółka Akcyjna Polskie Koleje Państwowe przystąpiła do odnowieniu elewacji budynku dworca PKP w Szastarce. Jak zapewnia Dyrekcja PKP S.A. zostaną wykonane prace obejmujące odnowienie elewacji, w tym malowanie stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto zostaną wykonane wszystkie niezbędne naprawy wokół budynku oraz w pomieszczeniu poczekalni.

Cieszy nas to niezmiernie ponieważ niniejsze prace z pewnością odmienią wizerunek budynku dworca jak i otoczenia.

Na dzień dzisiejszy zostały poczynione starania aby na placu przed dworcem PKP usytuować obelisk upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz przeorganizować go według koncepcji projektowej tak aby stał się wizytówką naszej Gminy.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szastarka z dnia 10.01.2018 r., plac pomiędzy dworcem PKP w Szastarce a drogą Powiatową Nr 2289 L został nazwany „Placem im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

II etap przebudowy nawierzchni drogi powiatowej 2289L w Polichnie

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczęto prace związane z przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 2289L w Polichnie. Drugi etap przebudowy nawierzchni prowadzony jest na odcinku: (1+008 – 1+365) tj. od Gminnego Centrum Kultury (gdzie zakończył się pierwszy etap przebudowy) do skrzyżowania w Miejscowości Polichna Czwarta. Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Kraśnickim i finansowane po 50% ze środków z budżetu Gminy Szastarka i budżetu Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Czytaj całość

Ceremonia przekazania sztandaru i nadania imienia Świętego Jana Pawła II – Publicznej Szkole Podstawowej w Polichnie.

W przeddzień 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, odbyła się uroczystość przekazania sztandaru i nadania imienia Św. Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Polichnie, w której udział wziął Metropolita Lubelski ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się przemarszem spod budynku szkoły do kościoła parafialnego w Polichnie, który poprowadziła Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury w Polichnie oraz poczet sztandarowy. Mszę Świętą z udziałem władz gminnych, samorządowych oraz wojewódzkich, dyrektorów szkół z terenu gminy Szastarka, grona pedagogicznego a także wszystkich zebranych gości odprawił Metropolita Lubelski ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Podczas Mszy Świętej poświęcono sztandar szkoły z wizerunkiem Św. Jana Pawła II. Następnie wszyscy zebrani przeszli do budynku Szkoły Podstawowej w Polichnie, gdzie odbyła się główna część tego wydarzenia: przekazanie sztandaru oraz nadanie imienia szkole. Ku uciesze wszystkich gości arcybiskup Stanisław Budzik, mimo wielu swoich obowiązków, wziął udział w dalszej części uroczystości. Czytaj całość

Dzień edukacji narodowej – Zespół Szkół w Szastarce

W społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szastarce dzisiejszy dzień był dniem obfitującym w uroczystości. Odbyło się dzisiaj uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej oraz obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Z okazji Dnia Nauczyciela Wójt złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty. Następnie tradycyjnie, jak co roku dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Poprzez pasowanie zostali przyjęci w poczet uczniów swojej szkoły. Stali się członkami społeczności szkolnej, czyli nie są już tylko dziećmi, ale też uczniami. Milą niespodziankę przygotowali pierwszoklasistom ich starsi koledzy i koleżanki, przedstawiając humorystyczne skecze. Na koniec uroczystości Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, życzył uczniom  samych sukcesów oraz wręczył skromne upominki.