I Patriotyczny Rajd Rowerowy DUMNI Z POLSKI!

I Patriotyczny Rajd Rowerowy DUMNI Z POLSKI ❤️🇵🇱
Startujemy już 15 sierpnia z Szastarki do Zakrzówka. Będzie się działo: pokazy wyposażenia wojskowego, służb mundurowych, sparingi bokserskie, stoiska promocyjne i pokazy strażackie, atrakcje dla dzieci i wiele, wiele innych !!!
Pierwszych 400 uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę, a każdy kto wypełni kartę startową ma szansę wylosować jeden z 6 nowych rowerów i 200 gadżetów rowerowych!
Bądźcie z nami!!!
link do wydarzenia:

III etap 79 Tour de Pologne

Sportowe emocje III etapu 79.Tour de Pologne już za nami! Trzeci i ostatni w naszym Województwie etap 2022 Tour de Pologne wystartował o 11:00 z Kraśnika. Około godziny 11.15 – 11.30 mogliśmy obserwować zmagania kolarskie na żywo w strefach kibica zlokalizowanych na terenie Gminy Szastarka. Meta dzisiejszego odcinka znajduje się w Przemyślu gdzie pierwsi zawodnicy dotrą około 16:40.
Trzymamy mocno kciuki za wszystkich kolarzy

Ostatnie dni na złożenie deklaracji o źródłach ciepła!

Przypominamy o obowiązku zadeklarowania źródła ogrzewania swojego budynku!

Można zrobić to na 2 sposoby:

Przyjść do Urzędu Gminy i uzupełnić deklarację którą można pobrać tutaj lub zgłosić online, instrukcja poniżej.

Aby usprawnić składanie oraz sprawdzanie czy deklaracje zostały złożone uruchomiona została strona informacyjna oraz infolinia pod numerem 22 295 51 28 a także nowa e-usługa Sprawdź swoją deklarację.

Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę www.GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB (wskazany tu na zdjęciu ekranu czerwoną strzałką).  W kolejnym kroku przechodzimy, po wejściu na stronę CEEB, mamy do wybory następujące opcje:

  • Złóż deklarację CEEB –przekierowanie na stronę CEEB.gov.pl, gdzie obywatele składają deklarację.
  • Sprawdź deklarację –przekierowanie do nowej e-usługi, gdzie mogą Państwo sprawdzić, czy deklaracja papierowa została już wprowadzona w gminie do systemu.
  • Pytania i odpowiedzi – baza wiedzy dotycząca projektu, gdzie znajdują się absolutnie wszystkie niezbędne informacje dotyczące CEEB.
  • Statystyki – dane dotyczące liczby złożonych deklaracji oraz link do rankingu gmin
  • Wzory deklaracji i wniosków.
  • Materiały promocyjne – miejsce, z którego można pobrać ulotki, filmy reklamowe, spot radiowy i bannery internetowe.
  • Instrukcje – filmy instruktażowe dla obywateli składających deklarację oraz użytkowników i administratorów lokalnych.

W razie dalszych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami gminy.

Zakończono przebudowę wodociągu w Polichnie!

Niezmiernie miło nam poinformować że zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej w Polichnie Czwartej. Zadanie obejmowało wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych jak i wszelkich prac budowlano- montażowych dotyczących robót opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 800 000,00 zł.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2022 ROKU II TERMIN

Wójt Gminy Szastarka informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2022 wynosi:

  • 110,00 zł *ilość ha użytków rolnych oraz
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
1. faktury VAT (albo ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od                1 lutego  2022 r. do 31 lipca  2022 r.
2. W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt U. 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku w 2022 roku.
3. Oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności , w związku z którą beneficjent ubiega się o otrzymanie pomocy.

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego),  a także poniżej.

Do pobrania: