Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie

W dalszym ciągu Trwają prace związane z (tzw. Kościelna droga). Dzięki doświadczeniu wykonawcy inwestycja szybko zmierza ku realizacji . Obecnie rozkładania i zagęszczana jest druga warstwa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm. Dzięki solidnej podbudowie z kamienia frakcji 0-62 mm oraz wspomnianej warstwie wierzchniej, ta do tej pory gruntowa droga powinna z powodzeniem sprostać obciążeniu generowanemu przez rolnictwo oraz umożliwić dojazd do pól maszynami rolniczymi których gabaryty z roku na rok stają się coraz większe.

 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – „ZŁOTE GODY”

Mimo że do 14 lutego jeszcze trochę czasu, to miniona niedziela w Gminie Szastarka upłynęła, jako święto miłości. Miłości dojrzałej, pięknej i prawdziwej, niekiedy trudnej, ale jak śpiewała Hanka Ordonówna „Miłość ci wszystko wybaczy”

Świętowanie rozpoczęło się od przemarszu Jubilatów i zaproszonych gości do kościoła pw. Św. Jana Marii Vianneya w Polichnie gdzie ks. kan. Krzysztof Piskorski sprawował  uroczystą mszę świętą w intencji Jubilatów. W trakcie mszy św. małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Następnie Jubilaci przy akompaniamencie orkiestry dętej  przemaszerowali na dalszą część uroczystości do Gminnego Centrum Kultury w Polichnie .

Tradycyjnie Jubilatów i przybyłych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jadwiga Wielgus, która skierowała wiele ciepłych słów pod adresem wyróżnionych małżonków. Swoją obecnością na jubileuszu zaszczyciła nas również Agata Grula – Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, która w imieniu Wojewody Lubelskiego – Przemysława Czarnka złożyła Jubilatom serdeczne życzenia. Wójt Gminy Artur Jaskowski z uznaniem i szacunkiem zwrócił się do seniorów doceniając fakt, że wbrew wszelkim przeciwnościom losu dochowali przysięgi małżeńskiej i mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim. Podkreślając przy tym ich trud, wytrwałość i konsekwencję wynikającą z przysięgi, którą złożyli ponad pięćdziesiąt lat temu.  Wszystkim świętującym rocznicę ślubu, miłe i serdeczne życzenia złożył także Michał Kosikowski Przewodniczący Rady Gminy Szastarka wraz z obecnymi na uroczystości radnymi oraz proboszcz ks. kan. Krzysztof Piskorski.

Uroczystego aktu wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dokonał Włodarz Gminy Artur Jaskowski. Jubilatom wręczono odznaczenia, upominki, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

 

W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:

-Drozd Kazimiera i Heronim,

-Kędziora Maria i Tadeusz,

-Kowal Czesława i Zbigniew,

-Kozdra Regina i Albert,

-Marchewka Stanisława i Eugeniusz,

-Martyna Stanisława i Franciszek,

-Piasecka Henryka i Józef,

-Wielgus Barbara i Stefan,

-Wołoszyn Maria i Zenon,

-Zielińska Teresa i Jan

-Żaba Maria i Wojciech

Podczas uroczystości nie zabrakło również symbolicznej lampki szampana, słodkiego tortu oraz gromkiego „Sto lat”  jak na prawdziwe wesele przystało. Nie mogło również zabraknąć muzyki na żywo, którą zapewnił Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze.

W imieniu Jubilatów głos zabrał pan Józef Piasecki który, podziękował za zorganizowanie tej uroczystości oraz wyraził zadowolenie z tak uroczystej i podniosłej rangi wydarzenia.

Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu, radości i satysfakcji z tego, co zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości, w bogactwie i w biedzie…

 

 

Remont nawierzchni gruntowych dróg gminnych

Trwają prace związane z remontem nawierzchni gruntowych dróg gminnych. W bieżącym roku z funduszu sołeckiego zakupiono tłuczeń kamienny z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w Brzozówce, Brzozówce-Kolonii, Rzeczycy-Koloni, Polichnie Pierwszej, Polichnie Drugiej, Polichnie Trzeciej, Polichnie Czwartej, Hucie Józefów oraz w Majdanie-Obleszcze.

Remontem zajmuje się wyłoniona w przetargu nieograniczonym  firma: Roboty Inżynieryjno Budowlane – Antoni Chorębała z Janowa Lubelskiego. Zakres wykonanych prac obejmuje nawiezienie podbudowy z  tłucznia kamiennego wraz z jego wyrównaniem i zagęszczeniem.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie

Trwają prace związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie (tzw. Kościelna droga). Inwestycja  polega na mechanicznym wykonaniu koryta wraz z zagęszczeniem gruntu i wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego frakcji  0-62 mm oraz warstwy wierzchniej z kruszywa o frakcji  0-31,5mm na długości ponad 640 metrów. Szerokość modernizowanej drogi wynosi 3 metry co niewątpliwie wpłynie na poprawę dojazdu do gruntów rolnych, wartość użytkową, produkcyjność jak i jakość prowadzonych prac polowych poprzez możliwość wykorzystania dużych, nowoczesnych i wydajnych maszyn rolniczych których dojazd do tej pory stwarzał wiele problemów.

Modernizowana droga jest jedną z głównych dróg dojazdowych do pól uprawnych w miejscowości Wojciechów dlatego od dłuższego czasu była to priorytetowa inwestycja w tym sołectwie.

Całkowity koszt robót budowlanych to: 113 001,47 zł z czego 59,29% stanowi dotacja ze środków budżetu Województwa Lubelskiego w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Nie jest to pierwsza droga gminna wykonana dzięki dofinansowaniu z FOGRu  W kadencji  2014-2018  zmodernizowano drogi  w Rzeczycy-Kolonii, Polichnie Czwartej, Majdanie-Obleszcze.

 

Apel Poległych Polichna 22 września 2019 r.

W niedzielę 22 września mieszkańcy gminy Szastarka po raz kolejny uczcili pamięć żołnierzy września 1939r. Obchody 80 rocznicy wybuchu II rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych wraz z delegacją władz, strażaków, pracowników oświaty, grupy rekonstrukcyjno-historycznej oraz mieszkańców, prowadzonych przez orkiestrę dętą do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Marii Vinneya w Polichnie, gdzie sprawowana została Msza św. w intencji poległych. Po liturgii wszyscy obecni mogli wysłuchać krótkiego koncertu pieśni  patriotycznych w wykonaniu Łucji Kosikowskiej,

Ewy Białoń oraz Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej im. płk Tadeusza Zieleniewskiego.

Podczas koncertu wyświetlano prezentację multimedialną nawiązującą do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po koncercie przy akompaniamencie orkiestry dętej z Polichny  wszyscy w uroczystym pochodzie udali się na miejscowy cmentarz gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Piotr Groszek dowódca grupy rekonstrukcyjni-historycznej odczytał Apel Poległych, po którym nastąpiła salwa honorowa. Następnie przybyłe delegacje dokonały uroczystego złożenia wieńców. W apelu udział wzięli – Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch, Radny Powiatu Kraśnickiego Bogdan Zuń, Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, Radni Rady Gminy Szastarka na czele z Przewodniczącym Michałem Kosikowskim. Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Szastarka, druhowie strażacy z OSP Polichna, Dyrektor GCK w Polichnie Ewa Białoń oraz Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im. Płk T. Zieleniewskiego pod dowództwem Piotra Groszka oraz Mirosława Wielgusa.Uroczystość uświetniła orkiestra dęta Gminnego Centrum Kultury w Polichnie.

Po uroczystości na cmentarzu uczestnicy apelu zostali zaproszeni do Gminnego Centrum Kultury na gorącą wojskową grochówkę. Organizatorzy składają podziękowanie wszystkim pocztom sztandarowym, delegacjom szkół oraz wszystkim przybyłym, za udział i godne uczestnictwo w tej patriotyczno – religijnej uroczystości.

 

Relacja z budowy drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów (odc. Kraśnik-Janów Lubelski)

Kolejna porcja zdjęć z budowy drogi ekspresowej S 19 Lublin-Rzeszów prowadzonej na terenie Gminy Szastarka. Odcinek przebiegający przez nasza gminę to odc. Kraśnik-Janów Lubelski o długości ok 18 km. Wykonawca odcinka w chwili obecnej prowadzi prace związane z uprzątnięciem ściętych drzew, roboty ziemne, stabilizacje terenu, oraz w dalszym ciągu gromadzi kruszywa. Warto wspomnieć że odcinek przebiegający przez naszą gminę jest odcinkiem symbolicznym inicjującym budowę drogi S19. Jest to jeden z sześciu odcinków S19 na terenie województwa lubelskiego.

Kolejna promesa dla Gminy Szastarka

W dniu 11 września br. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku  Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył Samorządowcom Powiatu Kraśnickiego promesy celowe na realizację inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas spotkania Wojewoda pogratulował przedstawicielom samorządów złożonych do Funduszu Dróg Samorządowych wniosków, przekazał symboliczne karty z kwotami dofinansowania oraz zapewnił wszystkich obecnych, że umowy są gotowe do podpisania w Urzędzie Wojewódzkim.

Gmina Szastarka złożyła dwa wnioski i dzięki sprawnej aplikacji otrzymała symboliczny czek w wysokości 433 761 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę dróg gminnych na terenie naszej Gminy.

Powiat kraśnicki otrzymał łącznie 18,5 mln z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

NARODOWE CZYTANIE 2019

W różnych miejscach, w innych scenografiach, według  niepodobnych scenariuszy, ale z jednym przesłaniem, by zgłębiać polską literaturę Gmina Szastarka po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytania” To akcja społeczna pod patronatem Pary Prezydenckiej, propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu, akcja zapoczątkowana została w 2012 roku.