Relacja z VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szastarka

 

W dniu dzisiejszym (26.03.2019 r.), odbyła się VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Szastarka w trakcie której radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Szastarka Pani Anety Tokarzewskiej  w związku z jej rezygnacją z dotychczas pełnionej funkcji.

Kolejną uchwałą na stanowisko Skarbnika Gminy Szastarka Powołano Panią Agnieszkę Biegas – pracownicę Urzędu Gminy Szastarka z prawie 22 letnim stażem pracy.

Pani Anecie serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę, za rzetelne wypełnianie swoich obowiązków oraz życzymy wielu sukcesów w nowym miejscu pracy.

Z kolei pani Agnieszce życzymy wytrwałości oraz niesłabnącego entuzjazmu w dążeniu do realizacji planowanych zadań. Niech praca zawodowa przyniesie jak najwięcej zadowolenia a trud w nią wkładany będzie źródłem społecznego uznania.

Pierwszy dzień wiosny w naszych szkołach oraz wręczenie stypendiów

Poniżej fotorelacja z uroczystych akademii ze szkół z terenu Gminy Szastarka z okazji pierwszego dnia wiosny oraz z rozdania stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

XLII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W dniu 15 marca 2019 r. w Zespole Szkół w Szastarce przeprowadzone zostały eliminacje gminne w ramach XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Do turnieju przystąpiło 26 uczestników podzielonych na dwie grupy wiekowe:

Uczestnikami eliminacji byli:

– w grupie I – uczniowie szkół podstawowych z klas I – VI

– w grupie II – uczniowie szkół podstawowych z klas VII-VIII oraz  III klasy gimnazjum,

Po dokonaniu oceny prac pisemnych (testów) Jury wyłoniło laureatów eliminacji :

 

w grupie I:

  • I miejsce: – Julia Krawczyk     – PSP w Blinowie   12 punktów + 9 w dogrywce
  • II miejsce – Piotr Zarawski –  PSP w Polichnie  12 punktów + 7 w dogrywce
  • III miejsce: – Łucja Kosikowska – PSP w Polichnie 12 punktów + 6 w dogrywce

 

w grupie II:

  • I miejsce: – Arkadiusz Solarz  – ZS w Szastarce 17 punktów
  • II miejsce: – Laura Lodowska – PSP w Polichnie 11 punktów + 10 w dogrywce
  • III miejsce: – Gabriel Lodowski – ZS w Hucie Józefów 11 punktów + 3 w dogrywce

 

Uroczystego wręczenia pucharów oraz nagród rzeczowych dokonał Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski wraz z komisją sędziowską, a nagrody w tegorocznym konkursie były bardzo atrakcyjne nagrodą za zdobycie  I miejsca  był tablet a za zajęcia II i III miejsca odpowiednio były słuchawki bluetooth oraz  powerbank.

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody pocieszenia ufundowane przez Urząd Gminy w Szastarce.

W skład komisji sędziowskiej weszli: st. kpt. Artur Malinowski – przewodniczący komisji, Małgorzata Giżka – sekretarz Komisji oraz członkowie: Komendant Gminny OSP Marian Brzezina, Krystyna Suchora oraz Wioleta Wójcik.

Serdecznie dziękujemy gospodarzowi dzisiejszego turnieju  Dyrektorowi  Zespołu Szkół w Szastarce Panu Piotrowi Krzysztoniowi, szanownej komisji sędziowskiej oraz uczestnikom turnieju, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji turnieju w roku 2020.

Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów miejsc I i II w każdej grupie jest prawo uczestnictwa w eliminacjach powiatowych OTWP, które w tym roku zostaną przeprowadzone w dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

 

Promesa dla Gminy Szastarka

W dniu 11 marca 2019 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, wręczono promesy dotacji celowych  przedstawicielom samorządów. W uroczystości wręczenia uczestniczyli wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
Do Gminy Szastarka na realizację dwóch zadań polegających na utwardzeniu dna i odwodnieniu wąwozu lessowego  trafiło blisko ćwierć miliona złotych.

Dofinansowane zadania to:

  • Utwardzenie dna i odnowienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 118035L

od km 0+042 do km 0+363 w miejscowości Polichna Czwarta („Lisiaki”)

 

  • Utwardzenie dna i odnowienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr118015L

od km 0+000 do km 0+315 w miejscowości Blinów Drugi („Wielka Góra”)

 

Bardzo cieszy fakt że udało się nam pozyskać tak znaczną jak na budżet gminy Szastarka kwotę. Dzięki tej dotacji powstaną długo wyczekiwane drogi które znacznie ułatwią rolnikom dojazd do pól i działek leśnych oraz podniosą  bezpieczeństwo i komfort ich użytkowników. Podczas odbioru promesy Wójt Gminy Szastarka nie krył zadowolenia z faktu że dzięki tym środkom uda się zrealizować kolejną inwestycję drogową w Gminie Szastarka.
Na realizację zaplanowanych inwestycji samorządy mają czas do końca roku.

Poniżej  artykuł Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lubline

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/wicemarsza%C5%82ek-sejmu-wr%C4%99czy%C5%82-promesy-na-ponad-45-mln-z%C5%82otych-wideo

Informacja dla właścicieli działek leśnych położonych w zaplanowanym pasie drogi S19

W związku z licznymi  pytaniami,  związanymi z budową drogi ekspresowej S19 na terenie gminy Szastarka, Wójt Gminy Szastarka zwrócił się do wykonawcy odcinka przebiegającego przez naszą gminę  o udzielenie informacji dotyczącej terminu planowanej wycinki drzew w lasach prywatnych w miejscowości Podlesie (Mosty). W odpowiedzi wykonawca określił iż wycinka drzew w lasach prywatnych będzie realizowana przez wykonawcę  po udostępnieniu placu budowy (szacunkowo maj/czerwiec 2019)

Z kolei wycinka drzew w lasach państwowych będzie realizowana przez Nadleśnictwo Kraśnik po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (szacunkowo maj/czerwiec br.)