Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

CO TO OZNACZA?

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.

Jeżeli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informacje uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

Zawieszenie kwalifikacji wojskowej

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r.( poz. 423) w związku z zagrożeniem koronawirusem została podjęta decyzja o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju.

Wobec powyższego wszystkie wezwania wysłane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej  w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.