Pasowanie na przedszkolaka -Zespół Szkół w Szastarce

07.11.2019 r. to dla wszystkich przedszkolaków z Zespołu Szkół w Szastarce bardzo ważna data, to właśnie dzisiaj zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej poprzez pasowanie „zaczarowanym ołówkiem” którego dokonał Dyrektor szkoły Piotr Krzysztoń. Przedszkolaki przed pasowaniem zaprezentowały czego uczyły się przez wiele tygodni w przedszkolu tym samym pokazując że jak najbardziej zasługują na miano przedszkolaka. Po występach oraz pasowaniu nastał dla dzieci najmilszy moment czyli wręczanie prezentów. Dyrektor wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz książki, zaś Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski w podziękowaniu za zaproszenie na tak ważną uroczystość obdarował dzieci kolorowankami oraz kredkami.

Odwiedziny przedszkolaków

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski przyjął wyjątkowych gości, urząd gminy odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy zerowej ze Szkoły w Polichnie, oczywiście w towarzystwie opiekunek . Dzieci swój pobyt rozpoczęły od wizyty w gabinecie wójta gminy, który wraz z Panią Jadwigą Wielgus – sekretarz gminy oprowadzili dzieci po budynku urzędy gminy, przybliżając pracę urzędników oraz funkcjonowanie urzędu, jako całość. Dzieci chętnie zadawały pytania poznając kolejne referaty, jednak największe wrażenie  na dzieciach zrobił gabinet włodarza, w którym to wszyscy chętni mogli usiąść na fotelu wójta oraz wczuć się w rolę włodarza gminy.   Dzieciom nie pozwolono odejść z pustymi rękami każde na zakończenie wizyty otrzymało skromny upominek.

Pasowanie na ucznia – Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Dzień 4 listopada br. był bardzo ważny dla wszystkich pierwszoklasistów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Blinowie. W tym wyjątkowym dniu odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia. Pierwszaki ubrane  w strojach galowych wyglądały bardzo uroczyście. Nauczyciele wspólnie z pierwszakami oraz ich starszymi kolegami przygotowali program artystyczny, w którym brali udział wszyscy pierwszoklasiści. Dzieci zaprezentowały swoje talenty i zdolności, tym samym wykazały, że są gotowe stać się prawdziwymi uczniami. Pan dyrektor Andrzej Białek za pomocą zaczarowanego ołówka uroczyście pasował każde dziecko na ucznia. Uczniowie otrzymali również upominki ufundowane przez wójta gminy Szastarka. Po pasowaniu na zaproszonych gości, dyrektora, uczniów i rodziców  czekał słodki poczęstunek.

Gazyfikacja – Gmina Szastarka

Zgodnie zapowiedziami Polska Spółka Gazownictwa w oparciu o ubiegłoroczne prace analityczne przystąpiła do prac mających na celu przyłączenie do sieci gazowej odbiorców z Gminy Szastarka. W pierwszej kolejności prace te są prowadzone w Rzeczycy-Kolonii z uwagi na bliskie sąsiedztwo już istniejącej sieci gazowej.

Zmiana lokalizacji wiaty przystankowej – Blinów Pierwszy

Na wniosek mieszkańców Blinowa Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski wystosował pismo o zmianę lokalizacji istniejącej wiaty przystankowej, gdyż jej dotychczasowa lokalizacja stwarzała realne zagrożenie dla jej użytkowników. Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku przychylił się do naszej prośby i wyznaczył oraz utwardził miejsce pod posadowienie wiaty przystankowej w nowej lokalizacji. Z kolei Gmina Szastarka zleciła montaż  wiaty przystankowej. Dzięki zmianie lokalizacji zmniejszy się ryzyko potrącenia osób czekających na komunikacje publiczną, a w większości są to dzieci i młodzież szkolna.

II etap modernizacji drogi gminnej (Blinów Pierwszy – Gościniec Brzozowski)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami trwa drugi etap modernizacji gruntowej drogi gminnej w Blinowie Pierwszym relacji Blinów Pierwszy – Gościniec Brzozowski. Modernizacja polega wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i piachu oraz ułożeniu prefabrykowanych płyt drogowych na odcinku 130 mb. Modernizowany odcinek został wybrany nieprzypadkowo, jest to stromy podjazd gdzie rodzimym podłożem jest glina, który w okresie jesienno-wiosennym oraz w czasie intensywnych opadów atmosferycznych stwarzał realne zagrożenie dla użytkowników drogi lub całkowicie uniemożliwiał przejezdność.

Dzień Patrona – Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie

 

Równo rok temu 15 października 2018 r. W przeddzień 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża odbyła się uroczystość przekazania sztandaru i nadania imienia Św. Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Polichnie, w której udział wziął Metropolita Lubelski ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Wspominając te wydarzenia, w dniu dzisiejszym, cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie po raz pierwszy  świętowała  Dzień Patrona – Jana Pawła II. Świętowanie rozpoczęło się od mszy świętej sprawowanej przez ks. kan. Krzysztofa Piskorskiego, następnie korowód uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców przemaszerował na dalszą część uroczystości do Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie gdzie odbył się uroczysty apel oraz występy artystyczne.

 

Publiczna szkoła Podstawowa im.. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szastarce – Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z pasowaniem pierwszoklasistów.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie znanym jako Dzień Nauczyciela.

Z tej okazji w Publicznej Szkole podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szastarce odbył się uroczysty apel podczas którego, nauczycielom oraz pracownikom szkoły zostały wręczone okolicznościowe nagrody.  Ponadto dzień dzisiejszy to także święto pierwszoklasistów którzy, poprzez pasowanie stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Czyli nie są już tylko dziećmi, ale też uczniami w pełnym tego słowa znaczeniu. Milą niespodziankę przygotowali pierwszoklasistom ich starsi koledzy i koleżanki, przedstawiając na zakończenie uroczystości humorystyczny skecz.