ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY -DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi rozpatrzenia wniosków o  dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie spraw w terminie miesiąca od złożenia wniosku ponieważ Gmina Szastarka, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Lubelskiego nie otrzymała dotąd żadnych środków  na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Powyższa przyczyna nie leży po stronie tutejszego organu.

 

                                                                                                                                                               Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Szastarce

Agnieszka Kowalik

Posiłek w szkole i w domu – moduł 3

„Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej całkowity koszt zadnia zwiększył się do kwoty 97 028,55 zł (finansowy wkład własny Gminy Szastarka: 20 228,55 zł).

Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Szastarka

Plan dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.

Jednocześnie informujemy, iż w obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Lp. Punkt Wydawania Tabletek Jodku Potasu (PWTJP adres) Miejscowości przypisane do Punktu Wydawania Tabletek Jodku Potasu
1.      Ośrodek Zdrowia w Polichnie, Polichna Druga 115, 23-225 Szastarka Polichna Pierwsza, Polichna Druga, Polichna Trzecia, Polichna Czwarta, Huta Józefów, Podlesie, Rzeczyca-Kolonia, Wojciechów, Wojciechów Kolonia.
2.      Ośrodek Zdrowia w Szastarce, Szastarka 93, 23-225 Szastarka Szastarka (Stacja), Szastarka (Wieś), Blinów Pierwszy, Blinów Drugi, Brzozówka, Brzozówka-Kolonia, Cieślanki, Stare Moczydła, Majdan-Obleszcze.

Punkty te uruchomione zostaną niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybucji tabletek jodku potasu wśród mieszkańców gminy. Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji przekażemy na stronie: gminaszastarka.pl ,  Facebooku, poprzez sołtysów oraz strażaków OSP

Ponadto zachęcamy także do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat profilaktyki jodku potasu:

 

WDRAŻANIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” W GMINIE SZASTARKA

Wdrażanie Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Szastarka
Od 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminie Szastarka funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, którego zadaniem jest ułatwienie i pomoc mieszkańcom gminy Szastarka w aplikowaniu o środki z programu, poprzez udzielanie informacji o programie, wypełnienie wniosku oraz jego rozliczenie.

Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu w każdy wtorek w godzinach od 11:30 do 16:30 oraz w każdy czwartek w godzinach od 7:30 do 12:30

Zalecamy wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty w punkcie telefonicznie pod nr.: 15 8714 130,  wew. 207 lub mailowo – wysyłając wiadomość na adres:  inwestycje@gminaszastarka.pl
Celem Programu ”Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dla kogo ?
Dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Na co ?
Dofinansowanie  wymiany starych i nieefektywnych pieców i kotłów na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Ile ?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł oraz 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Do współpracy w Programie przystąpiły również banki, udzielając kredytów na realizację inwestycji z możliwością częściowej spłaty kapitału z uzyskanej dotacji.
Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl
Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Szastarka – stan na dzień 30.09.2022 r.:
  • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie  – 72
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 32
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 58
  • kwota wypłaconych dotacji – 799 124,98 zł

Targi Rolnicze w Lublinie

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Targach Rolniczy Agro-Park, które odbędą się w Lublinie w weekend 15-16 października.

Tegoroczna edycja wydarzenia to przede wszystkim nowoczesne technologie w rolnictwie, blisko 150 wystawców, ponad 20 premier oraz specjalistyczne konferencję o „optymalizacji nawożenia oraz efektywnym wykorzystaniu zasobów wody”.

Wstęp na Targi jest bezpłatny.