Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału
w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.
Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś (gmina) może stać się lub stała
się bardziej przyjazna do życia.
Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.
Uprzejmie prosimy o udostępnienie na Państwa stronach plakatu konkursu (w załączeniu)
oraz rozpowszechnienie informacji w mediach społecznościowych:

Więcej informacji:

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BLINOWIE PIERWSZYM !!!

Szanowni Mieszkańcy Blinowa Pierwszego, Blinowa Drugiego i Cieślanek
informujemy, że wystąpiła niespodziewana awaria sieci wodociągowej w miejscowości Blinów Pierwszy w wyniku czego obecnie nie jest dostarczana woda w miejscowościach: Blinów Pierwszy, Blinów Drugi i Cieślanki.
Ze względów technicznych usuniecie usterki nie mogło nastąpić w dniu dzisiejszym.
Aktualnie pracujemy nad jej usunięciem.
Przewidywany czas ponownego podłączenia do sieci wodociągowej powinien nastąpić w dniu jutrzejszym do godziny 12.00
Za utrudnienia przepraszamy.
Będziemy Państwa informować o zmianach na bieżąco na naszej stronie i na portalu społecznościowym FB.

Ankiety konsultacyjne dla Mieszkańców miejscowości: Polichna Pierwsza, Polichna Druga, Polichna Trzecia, Polichna Czwarta, Podlesie, Szastarka Stacja, Szastarka Wieś, Blinów Pierwszy, Blinów Drugi. W sprawie zmiany urzędowych nazw miejscowości.

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii Mieszkańców powyższych miejscowości w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części, figurujących w wykazie urzędowych nazw miejscowości.
Zniesienie nieużywanych urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz zmiana urzędowego rodzaju miejscowości są niezbędnym krokiem do usunięcia nieprawidłowości, gdyż zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. sprawie ewidencji, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone W terminie od 11 do 25 lutego 2022 r.
Konsultacje społeczne polegać będą na wyrażeniu opinii na formularzu imiennej ankiety konsultacyjnej:
  • Dla mieszkańców miejscowości: Polichna Pierwsza, Polichna Druga, Polichna Trzecia, Polichna Czwarta, Podlesie stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia.
  • Dla mieszkańców miejscowości: Blinów Pierwszy, Blinów Drugi stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia
  • Dla mieszkańców miejscowości: Szastarka Stacja, Szastarka Wieś stanowiącej Zajęcznik nr 3 do Zarządzenia.
Formularze są dostępne w formach:
PAPIEROWEJ – druki do odbioru w Urzędzie Gminy Szastarka ( istnieje także możliwość pobrania ankiety w formie pliku PDF z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szastarka – zakładka konsultacje społeczne).
Wypełnione ankiety można:
  • Złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Szastarka
  • Przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gminaszastarka.pl
  • Przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Szastarka, Szastarka 121, 23-225 Szastarka
ELEKTRONICZNEJ w formie ankiety internetowej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy Szastarka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szastarka w zakładce: konsultacje społeczne.

Ankiety internetowe dostępne po kliknięciu w poniższe linki:

Proponowane zmiany nie wpłyną na zmiany adresów nieruchomości oraz nie wywołają skutków finansowych po stronie gminy ani mieszkańców.

INFORMACJA

DNIA 24 GRUDNIA 2021 r. (PIĄTEK) URZĄD GMINY W SZASTARCE BĘDZIE NIECZYNNY

Dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Gminy  w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota).