Ceremonia przekazania sztandaru i nadania imienia Świętego Jana Pawła II – Publicznej Szkole Podstawowej w Polichnie.

W przeddzień 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, odbyła się uroczystość przekazania sztandaru i nadania imienia Św. Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Polichnie, w której udział wziął Metropolita Lubelski ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się przemarszem spod budynku szkoły do kościoła parafialnego w Polichnie, który poprowadziła Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury w Polichnie oraz poczet sztandarowy. Mszę Świętą z udziałem władz gminnych, samorządowych oraz wojewódzkich, dyrektorów szkół z terenu gminy Szastarka, grona pedagogicznego a także wszystkich zebranych gości odprawił Metropolita Lubelski ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Podczas Mszy Świętej poświęcono sztandar szkoły z wizerunkiem Św. Jana Pawła II. Następnie wszyscy zebrani przeszli do budynku Szkoły Podstawowej w Polichnie, gdzie odbyła się główna część tego wydarzenia: przekazanie sztandaru oraz nadanie imienia szkole. Ku uciesze wszystkich gości arcybiskup Stanisław Budzik, mimo wielu swoich obowiązków, wziął udział w dalszej części uroczystości.

Przed rozpoczęciem oficjalnej części uroczystości mogliśmy podziwiać wspaniale udekorowaną salę gimnastyczną oraz specjalnie na tę okoliczność przygotowaną galerię zdjęć przedstawiającą Papieża-Polaka od czasów dzieciństwa do ostatnich lat pontyfikatu. Po przemówieniach i powitaniach odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru przez Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego na ręce Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polichnie Marty Plichty. Następnie Dyrektor przekazała go uczniom, którzy przyjmując sztandar ślubowali być chlubą szkoły i swojego patrona oraz strzec ideałów, ku którym dążył Św. Jan Paweł II. Kolejną częścią tego podniosłego wydarzenia było poświęcenie przez arcybiskupa Stanisława Budzika tablicy z wizerunkiem patrona szkoły znajdującej się w holu budynku.
W tym czasie pozostali na sali gimnastycznej goście mogli wysłuchać okolicznościowego koncertu zespołu Kalina Folk, który zaprezentował utwory o charakterze religijnym. Miłym akcentem było zaproszenie przez Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polichnie Ewę Białoń wszystkich zebranych gości do wspólnego odśpiewania ulubionej przez Jana Pawła II pieśni ,,Barka”.

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości: Starosty Kraśnickiego Andrzeja Maja, Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Marka Kosa oraz Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium w Lublinie Bożeny Ćwiek, która przekazała akt nadania imienia szkole Dyrektor Marcie Plichta. Przemówienia zakończył Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, który podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia oraz zaproszonym gościom za przybycie. Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Polichnie. Przygotowana przez dzieci inscenizacja przedstawiała scenki z życia Papieża-Polaka: małego ,,Lolka” z czasów szkolnych, studenta i później księdza Karola Wojtyły aż w końcu papieża Jana Pawła II. Było to bardzo piękne i wzruszające widowisko przeplatane występem dzieci, które zaprezentowały piosenki o tematyce papieskiej. Wszyscy zebrani goście byli pod wrażeniem wysokiego poziomu artystycznego przygotowanej inscenizacji,
a szczególnie podobała im się rola papieża Św. Jana Pawła II, którą odegrał uczeń klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Polichnie Krzysztof Brzyski. Na zakończenie zaprezentowano pamiątkowe gwoździe ufundowane z okazji nadania imienia Szkole Podstawowej w Polichnie.

Po całym dniu pełnym niezapomnianych wrażeń wszyscy udali się na pyszny obiad i papieskie kremówki. Na pewno ten dzień zapisze się głęboko w pamięci społeczności szkolnej i gminnej.