Ciąg dalszy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Brzozówka-Kolonia

W szybkim tempie postępują prace związane z rozbudową wodociągu gminnego w Brzozówce-Kolonii. Na dzień dzisiejszy wykonano wszystkie przewierty  przy użyciu wiertnicy horyzontalnej  oraz rozciągnięto rurociąg.  Na końcowej nitce wodociągu prace montażowe zostały już zakończone a z gruntu wystają nowe hydranty przeciwpożarowe wraz z zasuwami.

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych, wykonaniu próby szczelności oraz po dezynfekcji wodociąg zostanie oddany do użytku a z kranów mieszkańców popłynie woda z  ujęcia w Szastarce.