el- URZĄD

image_pdfimage_print

Instrukcja użytkownika:

Od 1-go stycznia 2013 w Urzędzie Gminy Szastarka mają Państwo możliwość skorzystania z platformy el-Urząd oraz elektronicznej skrzynki podawczej, dzięki której można załatwiać sprawy w urzędzie, przez Internet bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. W el-urzędzie znajdą Państwo zbiór uporządkowanych tematycznie formularzy elektronicznych, odpowiadających formularzom papierowym, które trzeba by ręcznie wypełniać i składać przy załatwianiu określonych spraw oraz elektronicznej skrzynki podawczej. Skrzynka elektroniczna odsyła petentowi formularz opatrzony urzędowym potwierdzeniem odbioru, natomiast druga kopia jest przekazywana do elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie. Po załatwieniu sprawy – urząd przesyła odpowiedź, która przechodzi przez elektroniczną skrzynkę podawczą i trafia do el-urzędu. Po zalogowaniu petent ma możliwość pobrania stosownych dokumentów. Do korzystania z aplikacji el-Urząd konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego.
W przypadku elektronicznej skrzynki podawczej mogą Państwo pobrać ze strony BIP formularz w wersji pdf i po jego wypełnieniu przesłać go mailem na adres elektronicznej skrzynki podawczej: ugszastarka@zeto.lublin.pl

Formularze elektroniczne Urzędu Gminy Szastarka dostępne na platformie:

http://ugszastarka.e-urzad.zeto.lublin.pl/eUrzad/