Fotorelacja z dzisiejszego (17.09.2023) Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Polichnie połączonego z obchodami Gminnego dnia Strażaka.

Podczas uroczystości  pożegnano stary oraz nadano nowy sztandar dla OSP Polichna który został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Oficjalnie przekazano dla OSP Polichna nowy  średni   samochód    ratowniczo–gaśniczy.

Dokonano odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy oraz  posadzono dąb pamięci.

Wręczono odznaczenia dla zasłużonych członków     OSP   za   długoletnią,   nienaganna   służbę   społeczną   w   szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej.