Urząd Gminy Szastarka   Gminne Centrum Kultury w Polichnie Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
  zaloguj się   |     
 


 

 

 

 

 

Walory turystyczne

Gmina Szastarka oferuje niezaprzeczalne walory turystyczne, łatwo dostępne dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym. Czyste nieskażone środowisko naturalne gwarantuje pełny komfort w obcowaniu z przyrodą. Zwolennicy turystyki pieszej i rowerowej mają możliwość wędrówek wśród malowniczych pagórków i wzgórz Wzniesień Urzędowskich oraz Roztocza Zachodniego. Amatorzy weekendowej rekreacji mogą wypocząć na terenie kompleksu leśnego Mosty - Podlesie, który znany jest m.in. z obfitego występowania grzybów.fot. Skarpa przy wjeździe do Szastarki od strony Słodkowa. "Hollywood" - czyli inwencja twórcza miejscowej młodzieży.

W Szastarce Stacji ma swój początek Centralny Szlak Rowerowy Roztocza długości 141,5 km przecinający pasmo Roztocza Zachodniego, Środkowego oraz części Południowego. Jest on niezmiernie interesujący pod względem krajobrazowym -przechodzi, bowiem przez liczne tereny leśne, wąwozy i Roztoczański Park Narodowy. Na terenie gminy wiedzie on przez pola wsi Szastarki, Blinowa, Moczydeł Starych i las blinowski.

MAPA -I ETAP CENTRALNEGO SZLAKU ROWEROWEGO ROZTOCZA 

Źródło: http://www.szlakirowerowe.lubelskie.pl

Do najcenniejszych zabytków na terenie Gminy Szastarka należy Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Ap. W Blinowie zbudowany w latach 1871 - 99 dzięki ofiarom parafian i fundacji ordynata Maurycego Zamoyskiego. Druga zabytkową świątynią jest kościół w Polichnie zbudowany w latach 1926 - 31 zawiera malarską perełkę- obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. Najliczniej reprezentowaną grupę zabytków stanowią domy i zabudowania gospodarcze z końca XIX i pierwszejj połowy XX wieku obecnie w każdej miejscowości gminnej. Jest ich blisko czterdzieści. Listę zabytków uzupełniają ludowe krzyże i kapliczki w liczbie ok. 50. Najstarsze z nich to krzyż fundacji W. Rutyny z 1914 r. w Polichnie, drewniana kapliczka z figurą ś w. Jana Chrzciciela w Szastarce z przełomu XIX i XX wieku. Zabytkiem techniki są częściowo zalane betonowe zbiorniki na paliwo lotnicze znajdujące się w pobliżu linii kolejowej.

 

 
     
 
Urząd Gminy Szastarka
Szastarka 121
23-225 Szastarka