Urząd Gminy Szastarka   Gminne Centrum Kultury w Polichnie Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
  zaloguj się   |     
 


 

 

 

 

 

Zabytki architektury

Do najcenniejszych zabytków na terenie Gminy Szastarka należy Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Ap. w Blinowie zbudowany w latach 1871 - 99 dzięki ofiarom parafian i fundacji ordynata Maurycego Zamoyskiego.

Zabytkowy Kościół drewniany w Blinowie wybudowany w latach 1871 r. - 1899 r.

 

Drugą zabytkową świątynią jest kościół w Polichnie zbudowany w latach 1926 - 31 zawiera malarską perełkę - obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w

     
 

Kościół w Polichnie

Zabytkowy Obraz Matki Bożej Królowej
Wszechświata i Matki kościoła pochodzący
z XVII w. z Lubomla znajdujący sie w kosciele w Polichnie

 

Najliczniej reprezentowaną grupę zabytków stanowią domy i zabudowania gospodarcze z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku obecnie w każdej miejscowości gminnej. Jest ich blisko czterdzieści.

Listę zabytków uzupełniają ludowe krzyże i kapliczki w liczbie ok. 50. Najstarsze z nich to krzyż fundacji W. Rutyny z 1914 r. w Polichnie, drewniana kapliczka z figurą ś w. Jana Chrzciciela w Szastarce z przełomu XIX i XX wieku.

Na terenie gminy Szastarka znajduje się 7 cmentarzy grzebalnych - czynnych oraz jeden nieczynny. Warto zwrócić uwagą, że cmentarze w Blinowie i Polichnie III objęte są ochroną konserwatorską.

Gmina jest skromnie wyposażona w obiekty zabytkowe. Wpływ na to miało niewątpliwie położenie z dala od głównych turystycznych traktów komunikacyjnych oraz brak wykształconego ośrodka miejskiego. Przez obszar gminy nie przebiega większy ciek wodny, - co również nie sprzyjało zasiedleniu tych terenów w okresie pradziejowym i średniowiecznym. Wyjątek stanowią jedynie tereny położone w północnej części gminy - Blinów II. To właśnie tutaj odnotowano najstarsze ślady osadnictwa.

 Fot. Dworek w Blinowie jest jednym z ostatnich elementów architektury folwarcznej na terenie Gminy Szastarka pochodzi z przełomu XIX / XX w.

fot. Młyn powstał w latach 1946-1947 wybudowany przez Babicz Natalię właścicielkę, uruchomiony dopiero w 1956 r. ponieważ nie było wcześniej zgody władz. Na owe czasy był bardzo nowoczesny został wybudowany na miejscu, gdzie wcześniej była karczma.

fot. Do zabytków techniki można zaliczyć betonowe zbiorniki na paliwo lotnicze w ilości ok.30 tyś. litrów, zbiorniki znajdują się przy stacji kolejowej w Szastarce. Warszawska Brygada Panc-Mot wycofując się z terenu Szastarki nie zdążyła bądź tez też zaniechała w pośpiechu zniszczenia prawie pełnych zbiorników paliwa.

Fot. Cmentarz w Blinowie, groby Adama Romiszewskiego i ks. Melchiora Adama Chmielewskiego (proboszcza tut. parafii). Na cmentarzu położonym na wzgórzu nieopodal kościoła znajdują się groby poległych w okolicy powstańców styczniowych. Zwraca uwagę grób młodego powstańca, doktora filozofii uniwersytetu w Brukseli, Adama Romiszewskiego, który zginął w potyczce w okolicy Blinowa 18 lipca 1863 roku. Rodzina postanowiła pochować syna w miejscu, gdzie poległ w walce o wolność Ojczyzny.

 

 
     
 
Urząd Gminy Szastarka
Szastarka 121
23-225 Szastarka