Urząd Gminy Szastarka   Gminne Centrum Kultury w Polichnie Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
  zaloguj się   |     
 


 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

Urząd Gminy Szastarka
Szastarka 121
23-225 Szastarka

Adres e-mail:

sekretariat@gminaszastarka.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej:

ugszastarka@zeto.lublin.pl

Strony Urzędu Gminy w BIP:
www.bip.gminaszastarka.pl

www.ugszastarka.bip.lubelskie.pl

Strona Urzędu Gminy

www.gminaszastarka.pl

Formularze elektroniczne Urzędu Gminy Szastarka dostępne na platformie:

http://ugszastarka.e-urzad.zeto.lublin.pl/eUrzad/

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy

PL - nr rachunku:
85 8717 1077 2007 7000 3971 0002

tel.:(+48 15) 871-41-30

tel.: (+48 15) 871-41-04
tel.: (+48 15) 871-41-45

tel / fax.:(+48 15) 871-41-30

Numery wewnętrzne do Urzędu Gminy Szastarka

DANE KONTAKTOWE
LP. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO EMAIL TELEFON WEWNĘTRZNY
1 WÓJT GMINY SZASTARKA Artur Jaskowski wojt@gminaszastarka.pl wew.: 202
2 SEKRETARZ, KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO Jadwiga Wielgus kierownik.usc@gminaszastarka.pl; sekretarz@gminaszastarka.pl wew.: 203
3 Z-CA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO Sylwia Szabat usc@gminaszastarka.pl wew.: 212
4 POMOC ADMINISTARCYJNA Magdalena Pazdrak szastarka@bazagmin.pl wew.: 201
5 SKARBNIK GMINY Aneta Tokarzewska skarbnik@gminaszastarka.pl wew.: 206
6 INSPEKTOR DS. FINANSOWO- KSIĘGOWYCH Teresa Dulęba ksiegowosc@gminaszastarka.pl wew.: 205
7 INSPEKTOR DS.FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Ewelina Tomiło referatfinansowy @gminaszastarka.pl wew.: 206
8 INSPEKTOR DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH Agnieszka Biegas place@gminaszastarka.pl wew.: 206
9 POMOC ADMINISTRACYJNA Wieleba Izabela ksiegowoscvat@gminaszastarka.pl wew.: 205
10 KIEROWNIK REFERATU PODATKOWEGO Maria Wrona podatki@gminaszastarka.pl wew.: 211
11 INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Halina Zielonka ksiegowoscpodatkowa @gminaszastarka.pl wew.: 209
12 INSPEKTOR DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Anna Czarnota wymiar@gminaszastarka.pl wew.: 209
13 PODINSPEKTOR DS. OBRONNYCH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I P. POŻ. Krzysztof Kapusta obronacywilna@gminaszastarka.pl wew. 211
14 INSPEKTOR DS. KADR I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Monika Łukasik gospodarka@gminaszastarka.pl wew.: 204
15 PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY GMINY Małgorzata Giżka rada@gminaszastarka.pl wew.: 204
16 POMOC ADMINISTRACYJNA Magdalena Brzuszkiewicz kolektory@gminaszastarka.pl wew.: 210
17 INSPEKTOR DS.  OCHRONY ŚRODOWISKA Janina Placha ochronasrodowiska@gminaszastarka.pl wew.: 200
18 INSPEKTOR DS. GOSPODARKI WODNEJ I ODPADÓW KOMUNALNYCH Elżbieta Kowalczyk woda@gminaszastarka.pl wew.: 200
19 KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Paweł Kudrel promocja@gminaszastarka.pl wew.: 207
20 PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI GMINY I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Małgorzata Kosikowska zamowieniapubliczne@gminaszastarka.pl wew.: 207
21 INSPEKTOR DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Maria Szwedo inwestycje@gminaszastarka.pl wew.: 207

 

 
     
 
Urząd Gminy Szastarka
Szastarka 121
23-225 Szastarka