„INSTALACJA OZE W GMINIE SZASTARKA ETAP II” WŚRÓD WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO !

Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania 86 projektów na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin z Województwa Lubelskiego na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy wymianę źródeł ciepła na urządzenia wykorzystujące OZE.

Dzięki skutecznej aplikacji po środki zewnętrzne w gronie beneficjentów znalazła się także gmina Szastarka, której przedstawicie w osobie wójta Artura Jaskowskiego oraz skarbnik Agnieszki Biegas w dniu dzisiejszym (19.05.2020 r.) podpisali z  Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim umowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 projektu pn. „Instalacja Odnawialnych źródeł Energii w Gminie Szastarka etap II ”. Ogólna wartość projektu wynosi ponad 3,5 mln zł z czego ponad  2,1 mln. zł stanowi wsparcie unijne.

Dzisiejsze  sfinalizowanie etapu konkursowego cieszy tym bardziej iż  konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii charakteryzują się dużym zainteresowaniem beneficjentów. W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE wpłynęło aż 210 projektów. Do dofinansowania wybranych zostało wspomniane wyżej 86 projektów, nasz wniosek uplasował się na 79 miejscu.

Warto dodać, że  grupą docelową niniejszego projektu są mieszkańcy naszej gminy  którzy w ubiegłym roku  wyrazili chęć udziału w projektach poprzez wypełnienie stosownych deklaracji. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem montaż instalacji i pieców zakończy się najpóźniej wraz z końcem przyszłego roku.

To już trzeci projekt związany z odnawialną energią realizowany przez gminę Szastarka na który Samorząd pozyskał środki z Unii Europejskiej.

O dalszej procedurze realizacji projektu mieszkańcy którzy zgłosili w nim chęć udziału będą powiadomieni indywidualnie przez pracowników Urzędu Gminy Szastarka.