„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

image_pdfimage_print

Pragniemy Państwu przypomnieć, iż zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 grudnia 2021 r. w terminie od 3 stycznia
do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów
rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” PROW 2014 –
2020. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa, bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez
realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.

Szczegółowe informacje dotyczące tego działania znajdziecie Państwo na stronie internetowej ARiMR pod adresem: Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – nabór od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r. – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)