Jednostka OSP w Polichnie otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Mały Strażak”

image_pdfimage_print

Dzięki dofinansowaniu jakie otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  w Polichnie w ramach programu „Mały strażak” 2023 pod nazwą  „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Polichnie” w kwocie 15 000,00 zł został zakupiony następujący sprzęt i wyposażenie:

  • 2 komplety ubrań specjalnych
  • 2 sztuki szelek bezpieczeństwa
  • Agregat prądotwórczy o mocy 4 kVA
  • Narzędzie Holligan
  • Dyski Sygnalizacyjne typ. M-Flar
  • Detektor prądu przemiennego Hot Stick
  • 2 pary Buty gumowe strażackie

Za uzyskane środki strażacy zakupili sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Zakupiony sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
Zakup sprzętu i środków ochrony osobistej który wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości oraz Gminy Szastarka możliwy był dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie