Jubileusz 100-lecia OSP Blinów

image_pdfimage_print

26 czerwca 2022 r. w naszej gminie obchodziliśmy jubileusz 100-lecia powołania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie, który połączono o odpustem parafialnym w Blinowie.

O godzinie 11:20 pododdziały Straży Pożarnych zebrały się na placu przed remizą OSP
w Blinowie, by przemaszerować na mszę świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Blinowie.  Mszę świętą w intencji strażaków sprawowali: ks. kan. Andrzej Krasowski proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku, ks. kan. Piotr Wąsek proboszcz miejscowej parafii,( który pełni także funkcje gminnego Kapelana strażaków) ponadto asystę podczas mszy św. pełnili Księżą z Dekanatu Zakrzówek.    Po mszy uczestnicy ponownie przemaszerowali na plac OSP Blinów gdzie nastąpiła oficjalna część uroczystości.

Po wkroczeniu uformowanych pododdziałów na plac uroczystości,  dowódca uroczystości dh Paweł Pawłasek złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Janowi Łopacie. Następnie odegrano hymn narodowy i podniesiono  biało-czerwona flagę na maszt.

Otwarcia uroczystości dokonał prezes Zarządu oddziału gminnego związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce druh Artur Jaskowski który powitał przybyłych gości.

W uroczystości udział wzięli:

Jan Łopata – Wiceprezes  Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie

Andrzej Rolla- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku

Sławomir Kloc – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku

mł. bryg. Tomasza Michalczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

mł. bryg. Piotr Michałek

mł. bryg. Przemysław Michałek

Tomasz Stańko – który reprezentował – Ministra Edukacji Narodowej  Przemysława Czarnka

Artur Domański Dyrektor Departamentu Promocji Sportu i turystyki w UMWL który reprezentował – Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego

Pawłeł Kudrel- Wicestarosta Kraśnicki, który reprezentował posła na sejm RP Kazimierza Chomę

Bogdan Zuń – Radny do Rady Powiatu Kraśnickiego

Artur Jaskowski – Wójt Gminy Szastarka

Jadwiga Wielgus – Sekretarz Urzędu Gminy Szastarka

Michał Kosikowski – Przewodniczący Rady Gminy Szastarka  wraz z Radnymi

Kapelan ks. kan. Piotr Wąsek

Ewa Białoń – Dyrektor GCK w Polichnie

Anna Koguc – Dyrektor Banku Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/Szastarka

Wioletta Wilkos – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej

Ilona Stolarz – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Blinowie

Teresa Jachura – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kraśniku

Ryszard Dudek – były Wójt Gminy Szastarka

Krystyna Suchora – wieloletnia Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Szastarce

 

Orkiestra Dętą im. Jana Szabata z Polichny

Koło Gospodyń Wiejskich z  Blinowa

Druhowie Strażacy z jednostek:

 • OSP Sulów
 • OSP Studzianki
 • OSP Błażek
 • OSP Aleksandrówka
 • OSP Węglinek
 • OSP Brzozówka
 • OSP Huta Józefów
 • OSP Majdan-Obleszcze
 • OSP Podlesie
 • OSP Polichna
 • OSP Szastarka (Stacja)
 • OSP Szastarka (Wieś)
 • OSP Stare Moczydła
 • OSP Wojciechów
 • OSP Blinów

Dowódcą uroczystość był druh Paweł Pawłasek

 

 

Po powitaniu gości  głos zabrał Prezes OSP w Blinowie dh Marian Sokół  który przybliżył rys historyczny tej jednostki i pokazał zebranym, jak wiele w ciągu stu lat ta jednostka osiągnęła.

 

Kolejnym punktem uroczystości była dekoracja Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozówce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie

– Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Odczytania aktów nadania odznaczeń dokonał sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w kraśniku a jednocześnie członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP – druh Sławomir Kloc.

Aktu dekoracji dokonał Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Jan Łopata.

 

Po dekoracjo zbiorowości przystąpiono do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych członków OSP za długoletnia, nienaganną służbę społeczną w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uchwałą nr 9/2022 z dnia 14 marca 2022 r. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży pożarnych w Lublinie :

– Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został

 • dh Krzysztof Nieściur

– Srebrnym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali

 • dh Paweł Pawłasek
 • dh Grzegorz Bucoń
 • dh Krzysztof Giżka
 • dh Krzysztof Ptaszek
 • dh Jarosław Mróz
 • dh Krzysztof Smyl
 • dh Damian Pawłasek

– Brązowym  Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali

 • dh Robert Ozga
 • dh Michał Mularczyk

Aktu wręczenia dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Jan Łopata

Uchwałą nr 1/2022 z dnia 20.01.2022 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku nadało odznakę „wzorowy strażak”

 • dh Jakub Sokół
 • dh Andrzej Gołoś

Aktu wręczenia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Andrzej Rolla.

– Kolejnymi wręczanymi podczas uroczystości odznaczeniami  były Medale Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli, którymi odznaczeni zostali:

 • dh Marian Sokół
 • dh Marian Brzezina

Ponadto Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Szastarce w celu uhonorowania zasłużonych osób dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie, ufundował druhom tejże jednostki pamiątkowe statuetki, które otrzymali:

 • dh Zbigniew Giżka
 • dh Jan Sobótka
 • dh Henryk Smyl
 • dh Mieczysław Krawczyk
 • dh Ryszard Nieściur
 • dh Jan Pawłasek
 • dh Stanisław smyl
 • dh Jan Rebecki
 • dh Waldemar Bucoń
 • dh Jan Kaczyński
 • dh Stanisław Dziewa
 • dh Zygmunt Dziadosz
 • dh Eugeniusz Kowalczyk
 • dh Marian Sokół

Aktu wręczenia statuetek dokonali: dh Artur Jaskowski oraz Michał Kosikowski Przewodniczący Rady Gminy Szastarka.

Zarząd OSP w Blinowie w celu uhonorowania zasłużonych osób dla OSP w Blinowie ufundował pamiątkowe statuetki które otrzymali:

 • Koło gospodyń Wiejskich w Blinowie
 • Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski
 • kan. Piotr Wąsek
 • Przewodniczący Rady Gminy Szastarka Michał Kosikowski
 • Dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Polichnie Ilona Stolarz
 • Sekretarz Urzędu Gminy w Szastarce Jadwiga Wielgus
 • Komendant Gminny OSP w Szastarce dh Marian Brzezina

Po zakończeniu aktu dekoracji medalami oraz uhonorowaniu statuetkami

przystąpiono do odsłonięcia  pamiątkowych tablic z okazji Jubileuszu 100-lecia OSP w Blinowie oraz posadzono pamiątkowy dąb.

 

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście:

 

 • Jan Łopata – Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie
 • Andrzej Rolla- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku
 • mł. bryg. Tomasza Michalczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
 • Artur Domański Dyrektor Departamentu Promocji Sportu i turystyki w UMWL który reprezentował – Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Pawłeł Kudrel- Wicestarosta Kraśnicki, który reprezentował posła na sejm RP Kazimierza Chomę
 • Michał Kosikowski – Przewodniczący Rady Gminy Szastarka wraz z Radnymi
 • Wioletta Wilkos – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej
 • Ryszard Dudek Były Wójt Gminy Szastarka
 • Druhowie strażacy z zaprzyjaźnionej jednostki
 • Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski

Przybyli goście, w swoich wystąpieniach życzyli strażakom kolejnych udanych
lat służby, bezpiecznych powrotów oraz gratulowali okrągłego jubileuszu

Po wzniosłej uroczystości wszystkich zaproszonych gości zaproszono do strażnicy OSP w Blinowie na uroczysty poczęstunek.

Życzymy OSP Blinów kolejnych równie doniosłych jubileuszów.