Jubileusz XX- lecia Powiatu Kraśnickiego

image_pdfimage_print

Powiat Kraśnicki świętował 9 października Jubileusz 20-lecia. Uroczyste obchody zaczęły się Mszą Św. w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Kraśniku.
Był to czas na podsumowanie, plany na kolejne lata oraz wręczanie pamiątkowych wyróżnień. Był to idealny moment do podsumowania działalności Powiatu, którą przedstawił Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla. Mogliśmy również wysłuchać wykładu „Powiat Kraśnicki wczoraj i dziś”  przedstawionego przez Leszka Zugaja.

Podczas uroczystości gościliśmy m.in.: ksiądz Wiesław Rosińskiego proboszcza Parafii Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku , posła na Sejm RP Jana Łopatę, Pana prof. dr. hab. Przemysława Czarnka Wojewodę Lubelskiego reprezentował Kazimierz Mareczka wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie, Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego,  Panią Katarzynę Janiszewską Dyrektor Kancelarii Marszałka Woj. Lubelskiego, Pana Kazimierza Chomę Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, radni Sejmiku Województwa Lubelskiego: Pani Annę Baluch i Pan Marek Kos,  prof. Marian Surdacki Przewodniczący Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, a także radnych  i byłych radnych, samorządowców, władze miast i gmin Powiatu Kraśnickiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych administracji zespolonej Powiatu Kraśnickiego.

Uroczystość otworzył Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla. Zaproszeni goście zabrali głos w imieniu własnym oraz odczytali okolicznościowe listy. Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego odczytał list okolicznościowy od Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. Pan Kazimierz Mareczka wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie  przeczytał list od Pan prof. dr hab. Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego, a Pan Eugeniusz Pelak Wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie w imieniu Teresy Misiuk Kurator Oświaty w Lublinie. Pana Kazimierz Choma odczytał list od prezesa Prawa i sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Listy okolicznościowe na ręce Starosty Kraśnickiego nadesłali również:
Jerzy Bielecki -Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Głuchowski Poseł na sejm RP, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop – rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. Stanisław Michałowski- rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, wójtowie i burmistrzowie przekazali na ręce włodarzy powiatu pamiątkowe upominki.

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego:

– Panią Zofię Skórską
– Pana dr hab. Jarosława Czerwa
– Pana Henryka Flisa
– Pana Eugeniusza Pelaka
Wyróżnienia wręczył Pan Kazimierz Choma Dyrektor KOWR w Lublinie.

W uznaniu zasług Kapituła „Medalu Starosty” przyznała Medale Starosty Kraśnickiego dla zasłużonych samorządowców, pracowników Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
Medal Starosty otrzymali:
–  Pani Elżbieta Ćwikła
–  Pani Dorota Dziurda
–  Pani Anna Dul
–  Pani Grażyna Kierznowska
–  Pani Dorota Kłudka
–  Pani Renata Rachoń
–  Pani Iwona Rachoń
–  Pani Jadwiga Sobala
–  Pani Grażyna Samolej nieobecna na naszej uroczystości
–  Pani Bożena Wilkołek
–  Pan Roman Bijak
–  Pan prof. dr hab. Jarosław Czerw
–  Pan Pan Henryk Flis
–  Pan Kazimierz Mateja
–  Pan Mirosław Pierzchała
–  Pan Krzysztof Skórski
–  Pan Jarosław Stawiarski
–  Pan Tadeusz Wojtak
Medale wręczał Pan Andrzej Rolla Starosta Kraśnicki i Pan prof. dr. hab. Jarosław Czerw Przewodniczący Rady Powiatu a jednocześnie Przewodniczącego Kapituły Medalu Starosty.

W uznaniu zasług dla mieszkańców Powiatu Kraśnickiego, za całokształt dokonań prozdrowotnych, Kapituła Medalu Starosty Kraśnickiego postanowiła uhonorować Medalem Starosty Panie:  Idę Karpińską i  Katarzynę Nowakowską

Okolicznościowy upominek w związku z pracą w 6 kadencjach Rady Powiatu Kraśnickiego otrzymał Pan Zbigniew Gawdzik, a  za 6 -krotne uzyskanie mandatu radnego Rady Powiatu Pan Eugeniusz Pelak – Wicekurator Oświaty w Lublinie.

Z okazji Jubileuszu 20 lecia Powiatu Kraśnickiego gospodarze uroczystości uhonorowali okolicznościowymi upominkami
– Pana prof. dr. hab. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
– Pana Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego
Uhonorowani zostali również członkowie Zarządu Powiatu.

Statuetki dostali również osoby wchodzące w skład Rady Powiatu w Kraśniku VI kadencji:
1. Pan Roman Bijak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku
2.Pan Andrzej Cieśla – członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego
3. Pan prof. dr hab. Jarosław Czerw – Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku
4. Pan Radny Jacek Dubiel
5. Pani Radna Edyta Dudzińska
6. Pan Radny Tadeusz Dziurda
7. Pan Radny Henryk Flis – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku
8. Pan Radny Zbigniew Gawdzik
9. Pan Radny Ryszard Iracki
10. Pan Radny Wiesław Jedliński
11. Pan Radny Marek Kołtun
12. Pan Radny Jan Kozioł
13. Pan Radny Andrzej Maj
14. Pan Radny Andrzej Rolla
15. Pan Radny Krzysztof Skórski
16. Pan Radny Mariusz Socha
17. Pan Radny Stefan Stachula
18. Pan Radny Tadeusz Wojtak
19. Pani Radny Bożena Wilkołek
20. Pan Radny Michał Zimowski
21. Pan Radny Bogdan Zuń
Upominki wręczyli Karol Rychlewski wicestarosta kraśnicki i Grażyna Ufniarz członek Zarządu Powiatu.

W celu upamiętnienia 20-lecia powołania wspólnoty samorządowej Powiatu Kraśnickiego i przyjęcia począwszy od 1 stycznia 1999 roku odpowiedzialności za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym został podpisany AKT JUBILEUSZOWY. Akt ów podpisali członkowie Zarządu Powiatu w Kraśniku i radni Rady Powiatu w Kraśniku VI kadencji .
Uczczono pamięć radnych i samorządowców których nie ma już wśród nas.

Z okazji jubileuszu XX lecia okolicznościowy upominek otrzymali również Burmistrzowie miast i Wójtowie gmin Powiatu Kraśnickiego, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Powiatowych Placówek Opieki Społecznej, kierownicy jednostek administracji zespolonej, pracownicy Starostwa Powiatowego w Kraśniku, kierownicy wydziałów i byli radni rady powiatu w kraśniku.

(art. Starostwo Powiatowe w Kraśniku)