Konkursy

image_pdfimage_print

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Aby wziąć udział w konkursie należy ułożyć rymowankę promującą sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

Kampania jest organizowana w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Jej celem jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach: 2008 – 2011 z całej Polski, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Kompletne zgłoszenie tj. rymowankę i formularz zgłoszeniowy podpisany przez Rodzica lub Opiekuna, należy przesłać do 15.03.2022 r. na adres e-mail: lublin@krus.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin

Konkurs odbywa się w 2 etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zachęcamy do udziału w konkursie, gdyż czekają atrakcyjne nagrody m.in. na etapie wojewódzkim zostanie wybranych 3 laureatów, z których każdy otrzyma nagrodę o wartości ok. 500 zł, natomiast na etapie ogólnopolskim zostanie wybranych 20 laureatów, którzy otrzymają nagrody po ok. 1000 zł każdy.

Zachęcamy uczestników Konkursu do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi dla dzieci, które znajdują się pod linkiem:
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3618&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c154749f51f80da4e7eeb6af699e1292

 

 

Moja Wizja ZEROOO 2021

Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku, ARiMR w Kraśniku oraz KRUS w Kraśniku organizują konkurs powiatowy na ,,Bezpieczne, nowoczesne i ekologiczne gospodarstwo rolne produkujące owoce miękkie’’.

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie, właściciele, współwłaściciele, dzierżawcy gospodarstw rolnych ukierunkowanych na produkcję owoców miękkich, prowadzący produkcyjną działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych, ubezpieczone w KRUS. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu Maliniaki w dniu 18 lipca 2021 r.

Bliższe informacje na temat konkursu są zawarte w załączonym Regulaminie.

Ikona pdfRegulamin konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.52 MB]

Formularz zgłoszeniowy XVIII OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU