Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie

W dalszym ciągu Trwają prace związane z (tzw. Kościelna droga). Dzięki doświadczeniu wykonawcy inwestycja szybko zmierza ku realizacji . Obecnie rozkładania i zagęszczana jest druga warstwa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm. Dzięki solidnej podbudowie z kamienia frakcji 0-62 mm oraz wspomnianej warstwie wierzchniej, ta do tej pory gruntowa droga powinna z powodzeniem sprostać obciążeniu generowanemu przez rolnictwo oraz umożliwić dojazd do pól maszynami rolniczymi których gabaryty z roku na rok stają się coraz większe.