Nabór ofert „Małe Granty” – pomoc dla uchodźców z Ukrainy

image_pdfimage_print

Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze zadań publicznych. Podyktowane jest to potrzebami NGO świadczących pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

O dotację na realizację zadania mogą się ubiegać oferenci prowadzący działalność statutową w zakresie m.in. pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, działalności charytatywnej, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; promocji i organizacji wolontariatu.

Dotacja zadań publicznych dotyczy wyłącznie działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy znajdujących schronienie na terytorium województwa lubelskiego:

  1. Przygotowanie lokalowe – doposażenie miejsc noclegowych/miejsc pobytu.
  2. Organizacja wolontariatu.
  3. Zakup środków medycznych, artykułów higieny osobistej, w tym sprzętu, przedmiotów niezbędnego dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnymi potrzebami, jak również dla dzieci.
  4. Organizowanie pomocy dla dzieci w postaci zajęć integracyjnych, pomocy pedagogicznej i psychologicznej, opieki nad dziećmi dla matek podejmujących pracę (np.: świetlice środowiskowe itp.)
  5. Zakup, przygotowywanie i transport posiłków do miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy.
  6. Zakupu materiałów, środków, produktów, na które zapotrzebowanie zgłaszane jest przez punkty dystrybucji, punkty recepcyjne, ośrodki pomocy lub inne instytucje prowadzące dystrybucję artykułów niezbędnych do zabezpieczenia podstawowych potrzeb uchodźców.

 

Szczegółowe informacje:

https://promocja.lubelskie.pl/…/nabor-ofert-male-granty/