Odbiór końcowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie

image_pdfimage_print

W dniu wczorajszym (09.10.2019 r.) nastąpił odbiór końcowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie (tzw. kościelna droga) Inwestycja została wykonana bez  opóźnień czasowych  oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Długość zmodernizowanej drogi wynosi ponad 640 mb.

Całkowity koszt robót budowlanych to: 113 001,47 zł z czego 59,29% stanowi dotacja ze środków budżetu Województwa Lubelskiego w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.