Oddano do użytku kolejne utwardzone wąwozy lessowe

Z satysfakcją informujemy, iż oddano do użytku dwa kolejne wąwozy lessowe zlokalizowane w gminie Szastarka. Pierwszy z nich w miejscowości Polichna Czwarta (tzw. Lisiaki), na długości 321 mb, drugi o długości 315 mb. w Blinowie Drugim (tzw. Wielka Góra).  Wykonane prace  polegały na wykonaniu cementowej podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni z betonowych płyt drogowych typu „JOMB” Łączna wartość ww. inwestycji to kwota rzędu 247 tys. zł z czego 80% stanowi przyznana dotacja a 20 % to wkład własny Gminy Szastarka.