Odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szastarka za rok 2017