Otwarto przejście dla pieszych przez tory kolejowe w Szastarce

image_pdfimage_print

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Szastarki dzięki współpracy wójta Gminy Szastarka oraz dyrektora regionalnego PKP PLK Lublin wykonano bezpieczne przejście przez tory kolejowe. Przejście znajduje się przed stacją Szastarka (od strony Polichny). Lokalizacja przejścia nie jest przypadkowa i podyktowana jest uwarunkowaniami technicznymi oraz względami bezpieczeństwa. Tory w wyznaczonym miejscu mogą przekraczać piesi, rowerzyści oraz osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Z tego miejsca apelujemy do wszystkich osób korzystających z dzikich przejść przez tory kolejowe, że przebywanie osób nieuprawnionych na obszarach kolejowych jest niedozwolone i niebezpieczne oraz stwarza realne zagrożenie nie tylko dla ruchu kolejowego, ale przede wszystkim dla życia i zdrowia ludzi. Przechodzić przez tory można tylko w miejscach, do tego przeznaczonych.  (w przypadku Szastarki jest to przejście zlokalizowane na drodze powiatowej Nr 2737L oraz wyżej opisane przejście zlokalizowane przy peronie kolejowym Szastarka ). Osoby zatrzymane na nielegalnym przechodzeniu przez tory lub korzystające bez uprawnienia z infrastruktury narażają się na mandat lub sprawę w sądzie.