Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Szastarka w 2020 roku w ramach Programu współpracy Gminy Szastarka z organizacjami pozarządowymi

ZAŁĄCZNIKI:

Rozporządzenie przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór umowy

Wzór sprawozdania