Poprawa jakości wody w wodociągach zbiorowych w miejscowościach: Polichna, Szastarka oraz Majdan -Obleszcze

image_pdfimage_print

Informujemy, że po przeprowadzonej pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku dezynfekcji wody, jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na ujęciach wody w Polichnie, Szastarce i Majdanie-Obleszcze uległa poprawie i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.