Posiłek w szkole i w domu

image_pdfimage_print

Gmina Szastarka otrzymała dofinasowanie w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

Dotacja celowa w kwocie: 76 800,00 zł

Finansowy wkład własny Gminy Szastarka: 19 200,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 96 000,00 zł.

W ramach zadania w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Polichnie wnioskiem objęto doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).

 

 

 

„Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej całkowity koszt zadnia zwiększył się do kwoty 97 028,55 zł (finansowy wkład własny Gminy Szastarka: 20 228,55 zł).