Powiatowe obchody Dnia Strażaka i nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku

image_pdfimage_print

19 maja 2023 roku Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski wraz z delegacją z OSP Polichna uczestniczyli w Powiatowych obchodach Dnia Strażaka połączonych z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kraśniku rozpoczęto odprawieniem mszy świętej w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku, po czym uczestnicy udali się na plac zewnętrzny przy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Po złożeniu meldunku rozpoczynającego apel, odegraniu hymnu państwowego oraz ochotniczych straży pożarnych, przystąpiono do ceremonii nadania sztandaru jednostce KP PSP w Kraśniku. W trakcie jej przebiegu sztandar poświęcono, dokonano symbolicznego wbicia gwoździ pamiątkowych, goście honorowi złożyli wpisy w kronice, a zaszczytu przyjęcia sztandaru dostąpił Komendant bryg. mgr inż. Tomasz Michalczyk. Po tej wzniosłej chwili dokonano wręczania medali i odznak wyróżniającym się druhom.

W obchodach udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy PSP, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, sympatycy pożarnictwa oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa lubelskiego, władze samorządowe z terenu powiatu kraśnickiego, przedstawiciele  Komendy Głównej, Komendy Wojewódzkiej oraz Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Lubelskiego.