Program Opieka 75+

image_pdfimage_print

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce realizuje „ Program Opieka 75+” wprowadzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Program polega:

  • na dofinansowaniu świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej poprzez zapewnienie tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.
  • poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Opieka 75+” ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, które nie mają rodziny oraz bliscy nie są w stanie zapewnić koniecznej opieki, jest zadaniem własnym gminy.

INFORMACJE NA TEMAT  Programu Opieka 75+ na 2022

Więcej informacji o programie „ Opieka 75+” na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.