Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

image_pdfimage_print


Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), gmina
zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

  •  zbiorników bezodpływowych
  • przydomowych oczyszczalni ścieków

Pracownicy Urzędu Gminy w Szastarce będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania
zbiorników bezodpływowych (szamba).