Przebudowa drogi gminnej nr 108652L w miejscowości Majdan-Obleszcze

image_pdfimage_print

Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu z Funduszu Dróg Samorządowych w trzecim kwartale 2020 r. wykonano prace związane z przebudową blisko kilometrowego odcinka drogi gminnej w Majdanie-Obleszcze. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno grysowych. W celu poprawy bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku droga została dodatkowo poszerzona o 30 cm. Całkowita wartość inwestycji wyniosła:

178 741,26 zł w tym 125 118,00 zł zostało przekazanych w formie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

Osiągnięty cel realizacji zadania to zwiększenie dostępności transportowej, poprawa warunków komunikacyjnych między drogą powiatową i krajową oraz zwiększenie  bezpieczeństwa lokalnego ruchu drogowego, szczególnie w okresie jesienno zimowym.

W ramach realizacji zadania przebudowana została droga gminna nr 108652L w miejscowości Majdan-Obleszcze, poprzez wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, położona została nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z zalaniem emulsją asfaltową krawędzi jezdni i połączeń z istniejącą nawierzchnią.