Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego jednostkom: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja, OSP Polichna

image_pdfimage_print

W dniu 18 października 2018 roku Wójt Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski przekazał przedstawicielom jednostek OSP Blinów, OSP Szastarka Stacja i OSP Polichna zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wysokiej klasy sprzęt ratownictwa medycznego.

Sprzęt, który został nabyty to:

– Defibrylator AED ( jednostki: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja),

– Zestaw PSP R1 wraz z opatrunkami, deską ortopedyczną i szynami kramera ( jednostki: OSP KSRG Blinów, OSP KSRG Szastarka Stacja),

– Nożyce hydrauliczne do cięcia w komplecie z agregatem zasilającym i wężem przedłużającym ( jednostka OSP Polichna).

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa Lubelskiego do składania w ramach XII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach naboru istniała możliwość zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Wartość zakupionego sprzętu to kwota 55.785,00 zł, wkład własny w wysokości 1% wyniósł 578,50 zł.