Relacja z wydarzenia „Rekonstrukcja Bitwy pod Polichną 29 września 1939 roku”

image_pdfimage_print

„Relacja z wydarzenia „Rekonstrukcja Bitwy pod Polichną 29 września 1939 roku”

Dzisiaj mieliśmy przyjemność uczestniczyć w niezwykłej Rekonstrukcji Bitwy pod Polichną, która miała miejsce 29 września 1939 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wójta Gminy Szastarka, Gminne Centrum Kultury w Polichnie oraz Stowarzyszenie Nowa Szastarka.

Niepowtarzalna rekonstrukcja działań z pierwszych dni II wojny światowej odbyła się na terenach położonych w miejscowości Polichna Czwarta, gdzie zrekonstruowana została bitwa historyczna stoczona pod Polichną 29 września 1939 roku. Połączone Grupy Rekonstrukcyjne, pod kierownictwem Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej im. płk. T. Zieleniewskiego z Majdanu-Obleszcze, odtworzyły bój spotkaniowy, który przewidywalnie trwał półtorej godziny. Kanwę inscenizacji stanowiły epizody bitewne i ich późniejsze konsekwencje dla miejscowej ludności cywilnej:

  • Główny bój pod Polichną – w tej części oprócz siły żywej użyto samochodów ciężarowych, motocykli, armat, pojazdów trakcji konnej oraz efektów pirotechnicznych (wybuchy dymne i hukowe).
  • Pojawienie się na polu bitwy nowych oddziałów niemieckich, wskutek czego nastąpiło odejście wojsk polskich na Godziszów.
  • Represje, jakie Niemcy wymierzali w pokonane wojska i ludność cywilną (rozstrzeliwanie).
  • W czasie przerwy pomiędzy kolejnymi scenami, odtworzenie krótkich historii opowiedzianych przez miejscowych.

Dodatkowym elementem była inscenizacja spalenia chaty rodziny Gajurów, historia która wydarzyła się 80 lat temu. Rekonstrukcję Bitwy poprzedziła msza św. oraz uroczysty Apel Poległych i złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza – był to element religijno-patriotyczny poświęcony żołnierzom września 1939 roku. Wszystko to pozwoliło widzom cofnąć się w czasie i przeżyć wydarzenia, które były jednym z wielu przykładów ogromnego patriotyzmu i odwagi.

 

Dziękujemy Poseł do Europarlamentu Beacie Mazurek, Posłowi na Sejm RP Kazimierzowi Chomie, Marszałkowi Województwa Lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu oraz Staroście Kraśnickiemu Pawłowi Kudrel za udzielenie patronatu honorowego nad wydarzeniem.

Wydarzenie „Rekonstrukcyjne Bitwy Pod Polichną” bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

#RekonstrukcjaBitwyPolichna #HistoriaPolski #Patriotyzm #WartoByćPolakiem #Lubelskie #KierunekLubelskie