Relacja z XVI Międzypowiatowego Festiwalu Orkiestr Dętych, Polichna 2018 r.

image_pdfimage_print

15 lipca br. w Polichnie odbył się na stałe wpisany w kalendarz imprez kulturalnych naszego powiatu – XVI Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych. Uroczystość zgodnie z tradycją rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jana Marii Vianneya w Polichnie.

Msza była celebrowana przez ks. Proboszcza Krzysztofa Piskorskiego.

Oprawę muzyczna mszy św. uświetnił występ Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury w Polichnie.
Jak zwykle do Polichny przyjechało wiele znakomitych orkiestr dętych. Niestety pogoda nas nie rozpieszczała skutkiem czego było odwołanie przemarszu orkiestr
z kościoła na stadion, w strugach deszczu odbyło się również otwarcie festiwalu

jak i prezentacja orkiestr.

Podczas samych pokazów deszcz nas także nie opuszczał, przez co frekwencja publiczności była znacznie mniejsza niż we wcześniejszych edycjach .
Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonał Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski .
W Festiwalu wzięło udział 8 Orkiestr Dętych:
1. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku
2. Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Batorzu
3. Orkiestra Dęta z Obszy
4. Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki
5. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanowie
6. Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach
7. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza
8. Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury w Polichnie
Wszystkie występujące orkiestry zaprezentowały się na wysokim poziomie. Repertuar prezentowany przez muzyków był bardzo różnorodny od marszów po muzykę rozrywkową. Barwne stroje, wysoki poziom muzyczny i przygotowane programy artystyczne zdecydowały
o jakości koncertów. Co pozwoliło widzom choć na chwile zapomnieć o otaczającej nas aurze.
Efekt końcowy jakim są publiczne występy, poprzedzony jest systematyczną pracą orkiestrantów oraz ich zaangażowaniem i determinacją pod bacznym okiem Kapelmistrzów, którzy zasługują
na szczególne uznanie. Powodem do dumy jest także fakt, iż młodzi ludzie potrafią w tak znakomity sposób godnie reprezentować oraz rozsławiać swoje „małe ojczyzny”.
Takiego rodzaju wydarzenie, które w tym roku nie miało charakteru konkursowego
ma na celu przede wszystkim prezentację dorobku artystycznego amatorskich orkiestr dętych, propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej oraz stałe podnoszenie poziomu

artystycznego orkiestr.
Niespodzianką Festiwalu był występ grupy SPICE GEARS, są to młodzi ludzie, których połączyły szerokie zainteresowania mechaniką, elektryką, informatyką i programowaniem.
To pierwsza w Polsce drużyna FIRST Robotics Competition. FRC to międzynarodowy konkurs, którego celem jest zbudowanie robota wykonującego określone czynności, aby potem rywalizować z zespołami z całego świata w finałowych rozgrywkach.
XVI Międzypowiatowemu Festiwalowi Orkiestr Dęty Polichna 2018 r. towarzyszyły również koncerty znanych krajowych zespołów . Na występ pierwszego z nich pokazało się słoneczko ,które rozpromieniło stadion. Po godz.18:00 na scenę zawitały zespół „PlayBoys”,
zespół wokalno-taneczny „Tamburino” zespół „TeX”.
Gwiazdą wieczoru była „Lanberry” po Jej koncercie dyskotekę pod gwiazdami poprowadził DJ.
Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Patronat medialny : Naszemiasto.pl, Polskie Radio Lublin, Lubelska.tv, TVP3 Lublin oraz Kurier Lubelski.
Nad sprawami porządkowymi i bezpieczeństwem festiwalu czuwali druhowie

z jednostek OSP: Blinów, Polichna, Szastarki Stacja oraz Majdan Obleszcze.

Festiwal odbył się także dzięki współorganizacji Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
Bardzo dziękujemy naszym Sponsorom, którzy wsparli nas na wiele różnych sposobów.
Dziękujemy również, wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowania Festiwalu.

Do zobaczenia w przyszłym roku.