SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

image_pdfimage_print

W dniu 5 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Szastarka odbyło się szkolenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Organizatorami szkolenia byli: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przy współpracy z Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim. Program szkolenia obejmował realizację nw. tematów:

• wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych,

• charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,

• integrowana ochrona roślin, • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,

• zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,

• bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

UWAGA: Zaświadczenie w zakresie integrowanej produkcji roślin, w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin albo w zakresie stosowania środków ochrony roślin zachowuje ważność przez 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.