Edukacja

Szkoły Podstawowe

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie

Organ prowadzący: Gmina Szastarka

Dyrektor Jadwiga Spryszak
Tel. 15 8714406
e-mail:podst.polichna@poczta.onet.pl

  Zespół Szkół w Szastarce

W skład Zespołu wchodzą:
1. Punkt Przedszkolny
2. Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi

Organ prowadzący: Gmina Szastarka

Dyrektor Piotr Krzysztoń
Tel. 15 8714131
e-mail: pszpszastarka@wp.pl

  Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Organ prowadzący: Gmina Szastarka

Dyrektor Andrzej Białek
Tel. 15 8714828
e-mail: szkolablin@op.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Św. Faustyny Kowalskiej
w WojciechowieOrgan prowadzący: Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Wsi Wojciechów i Wojciechów-Kolonia

Dyrektor Jadwiga Kramek
Tel. 15 8714828
e-mail: szkola211@wp.pl

  Zespół Szkół w Hucie Józefów

W skład Zespołu wchodzą:
1. Niepubliczne Przedszkole
2. Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi

Organ prowadzący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej

Dyrektor Anna Skóra
Tel. 15 8714411
e-mail: spjozef@wp.pl

 

Gimnazja

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Polichnie

Organ prowadzący: Gmina Szastarka

Dyrektor Marta Plichta
Tel. 15 8714429
e-mail: gim.polichna@poczta.onet.pl