Utwardzenie parkingu przy cmentarzu w Szastarce

Dzięki  staraniom oraz współpracy  Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego ze  Spółką Akcyjną Polskie Koleje Państwowe na   nieutwardzoną część parkingu przy cmentarzu w Szastarce został nawieziony wyrównany oraz zawałowany   materiał kamienny, dzięki czemu zdecydowanie powiększyła się jego powierzchnia. Utwardzenie parkingu to dopełnienie poprawy nawierzchni drogi gminnej  prowadzącej wzdłuż torów kolejowych  do gruntów rolnych oraz do kompleksu leśnego „Jurnica” (ok 1400 mb.) która miała miejsce w drugim kwartale tego roku.